Stop TTIP!

Jong Groen op de barricaden voor een progressief handelsbeleid

Ondanks aanhoudend massaal burgerprotest blijven onze Europese leiders verder werken aan TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. "Ongelofelijk hoe onze politici Oost-Indisch doof blijven voor de bezorgdheden van hun kiezers", stelt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. "Onze politici zijn er anders wel zo goed in te zeggen wat wij denken, waarom doen ze dat in deze dan niet?"

Tijd dus voor de jonge groenen om het verzet een versnelling hoger te schakelen. Vandaag worden enkele kruispunten in Brussel geblokkeerd. Zo tonen de actievoerders letterlijk de 'no pasarán' voor TTIP en kleine broertje CETA. "Misschien gaan de ogen van onze beleidsmakers pas open als ze zelf merken hoe breed de weerstand is tegen wat bedisseld wordt in achterkamertjes".

Het blijft Van Den Abeele verbazen, hoezeer politici de democratie blijven beperken tot het één keer  in de vijf jaar gaan stemmen. "Onze politici reduceren politiek tot een vijfjaarlijkse populariteitspoll, terwijl politiek gaat over het antwoorden formuleren op bezorgdheden van de burgers. Daar komen ze nu niet meer aan toe", besluit Van Den Abeele.

Jong Groen benadrukt dat ze niet tegen handel zijn, maar dat een handelsbeleid een middel moet zijn om sociale en ecologische doelstellingen te realiseren. TTIP daarentegen dient enkel de belangen van enkele grote multinationals. Jong Groen ijvert dan ook resoluut voor een nieuwe progressieve handelsagenda. Reden genoeg dus om ook zaterdag mee te lopen in de anti-TTIP betoging.