Politiek is te belangrijk...

... om het enkel over te laten aan politici.

Afgelopen zaterdag hield Jong Groen haar nieuwjaarsreceptie. Naar goede gewoonte werden ook een aantal andere organisaties in de kijker geplaatst die rond een voor Jong Groen belangrijk thema werken. De Groene Bril, de jaarlijkse prijsuitreiking van Jong Groen, gaat dit jaar naar Ryckevelde vzw. “Niet toevallig kozen we dit jaar een organisatie die ijvert voor een beter Europa,” aldus Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. “De Europese Unie heeft gezorgd voor vrede en menselijkheid op het Europese continent, maar de laatste maanden schuift ze eigen waarden en normen steeds meer opzij.” Van Den Abeele doelt hiermee op het non-beleid van de EU tegenover vluchtelingen.

Maar niet alleen de Europese Unie, ook de Vlaamse en federale regering werden grondig op de korrel genomen. “Een suikertaks op suikerhoudende dranken zoals frisdranken en op niet suikerhoudende dranken zoals light frisdranken, maar niet op niet-suikerhoudende dranken zoals fruitsap”, spot Van Den Abeele. Ook Uplace wordt opgesomd in het lijstje 'ongevraagde en ongewenste cadeaus voor de toekomstige generatie'. Maar Jong Groen is combatief: “Uplace wordt het hedendaagse Neverland, een plek die alleen in sprookjes bestaat,” zo belooft de voorzitter.

Ten slotte zet de voorzitter alle vrijwilligers van Jong Groen in de bloemetjes. “Er wordt soms gezegd dat jongeren apathisch zijn,” hekelt Van Den Abeele, “maar wij staan er, wij laten van ons horen.” De jaarplanning van Jong Groen bewijst dat alvast. En dat is maar goed ook, want, “politiek is te belangrijk om het enkel aan politici over te laten”, zo besluit Van Den Abeele.