Het conflict tussen Israël en Palestina sleept al decennia aan. “Het schenden van het internationaal en humanitair recht en de burgerdoden aan beide kanten moeten stoppen, nu”, zo benadrukt Jan Keustermans, de internationaal secretaris van Jong Groen.

In haar nieuwjaarsspeech blikt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen, nog eens terug op enkele memorabele momenten van 2014. In het voorjaar van 2015 buigen de Jong Groenen zich over de impact van armoede, in het kader daarvan reikte Jong Groen haar jaarlijkse Groene Bril uit.

Na de verijdelde aanslag in Verviers grijpt de regering fors in tegen terreur. Begrijpelijk, niemand wil door een te laks optreden terroristen in hun aanslag zien lukken. Meer zelfs, Jong Groen vindt de lijst nog te kort.

Sinds september staan de kranten er vol van: deze winter kampen we mogelijks met een stroomtekort. Dit is het gevolg van de grote Belgische afhankelijkheid van kernenergie. Om het gebrek aan beleid aan te klagen, voerde Jong Groen actie op meer dan tien plaatsen in Vlaanderen.

De maatschappij is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Superdiversiteit is vandaag in Vlaanderen de norm geworden. Het dwingt onze samenleving ertoe zich opnieuw in vraag te stellen. Op dit moment is de trend echter duidelijk: assimileren is de boodschap.

Pagina's