Na een geslaagd weekend vorig jaar in Brussel, trekken Jong Groen! en EcoloJ ook dit jaar opnieuw samen op weekend. Door de communautaire crisis krijgt het gezamenlijke weekend natuurlijk ook een grote symbolische waarde. Het programma is een leuke mix van inhoudelijke ateliers en meer ontspannende activiteiten. Ook de staatshervorming zal aan bod komen.
Naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging voerde Jong Groen! actie om nogmaals de aandacht te vestigen op de administratieve rompslomp waarmee jeugdbewegingen geconfronteerd worden. Eén van de knelpunten qua administratieve overlast zijn de attesten voor de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkinitiatieven. Tijdens een actie voor zijn kabinet kaartte Jong Groen! het probleem aan bij minister van jeugd Bert Anciaux.
De leden van Jong Groen! hebben een nieuw nationaal bestuur gekozen. De pas verkozen bestuursploeg is een leuke mix van nieuwe gezichten en oude bekenden. Zo zijn de woordvoerders Eva Lauwers en Kristof Calvo nieuwkomers in het nationaal bestuur. Met heel wat activiteiten in de nabije toekomst belooft het een druk najaar te worden voor de nieuwe bestuursploeg.

Pagina's