Bij de vorige verkiezingen stemden de nieuwe kiezers erg rechts en populistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van ISPO. Jong Groen! maakt zich vooral zorgen over de toekomst. De politieke impasse van de voorbije maanden drijft jongeren immers nog meer in de handen van de anti-politiek. Zonder een snelle oplossing dreigt de complete vervreemding van de politiek, in het bijzonder bij jongeren.
Sinds 1991 ligt Kamp A, een voormalig militair domein in de Kempen, er verlaten bij. Op de site wordt enkel nog golf gespeeld. Voor Jong Groen! moeten domeinen zoals Kamp A echter zo snel mogelijk een jeugdvriendelijke invulling krijgen. Om deze eisen kracht bij te zetten bezette Jong Groen! deze nacht Kamp A. De actie kwam er op initiatief van de pas opgerichte afdeling Jong Groen! Zuiderkempen.
Sinds enkele maanden is de Mosquito niet uit het nieuws te slaan. Jong Groen! vraagt nu aan alle lokale besturen om een expliciet verbod op Mosquito's uit te vaardigen. Hiervoor werd een motie ontwikkeld, waarmee Groen!-mandatarissen in gans Vlaanderen een verbod zullen voorstellen in de gemeenteraad van hun gemeente of stad.
Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe pleitte ervoor om de alcohollimiet voor jonge autobestuurders te verlagen naar 0,2 promille. Voor Jong Groen! is deze discriminatie onaanvaardbaar: voor elke autobestuurder, ongeacht de leeftijd, moet de lat gelijk liggen. Voor Jong Groen! moet Schouppe vooral werk maken van veiligere wegen en een verhoogde pakkans.
Klimaatminister Paul Magnette organiseert de komende maanden een pompeuze lenteconferentie over de klimaatopwarming. Voor Jong Groen! is zoiets onbegrijpelijk: de tijd van onderzoek en overleg ligt achter ons, het is hoog tijd voor een ambitieus klimaatbeleid. Bij de lancering van de lenteconferentie voerde Jong Groen! dan ook actie.

Pagina's