Minister van Onderwijs, Pascal Smet, pakt het spijbelprobleem bij jongeren aan door van 350 gezinnen waarvan de kinderen hardnekkig spijbelen, de schooltoelage terug te vorderen. We begrijpen niet dat de Minister van Onderwijs eerst zijn stok bovenhaalt vooraleer hij werk maakt van zijn ‘spijbelactieplan'.
Sinds het begin van de politieke impasse verloren de Vlaamse partijen 31.000 leden. Jong Groen! kan niet meespreken van de malaise. 2010 was voor  ons, als politieke jongerenorganisatie een absoluut topjaar.
Wie er in een regering zit of niet, is ondergeschikt aan het regeerakkoord dat die regering uitvoert. Omdat het debat niet moet gaan over partijen, maar over beleid schuiven Jong Groen! en écolo j drie prioriteiten naar voor en roepen ze de verschillende partijen op om snel de onderhandelingen terug op te starten:
Na de teleurstellende klimaattop in Kopenhagen moeten de regeringsleiders volgens Jong Groen! en écolo j met ambitie naar Cancún gaan. De uitdagingen zijn niet min. Zo moet er een internationaal akkoord komen om de uitstoot van broeikasgassen door industrielanden met 30% te laten zakken tegen 2020.
“De uitspraak van aartsbisschop Léonard is een kaakslag voor aidspatiënten”, reageert Bart Dhondt, voorzitter van Jong Groen!, geschokt. Omdat zij die zware en moeilijke tijden van ziekte en pijn moeten doorstaan beter verdienen, overhandigde Jong Groen! aartsbisschop Léonard het boek “Mijn status is positief“.

Pagina's