We stellen vast dat beleidsmakers vandaag veelal boven de hoofden van een belangrijk deel van jonge burgers beslissen. Niemand stelt zich de vraag of jongeren vanaf 16 al dan niet recht hebben op een stem. Waarom?

Je zal maar eens op zoek gaan naar een job als jongere vandaag, met een jeugdwerkloosheid die al 20 jaar stijgt Vorige vrijdag maakte de FOD Economie bekend dat een kwart van de jongeren in België geen job vindt en dat de trend zich zelfs verder zet.

Op het pollcongres van Groen werden gisteren de topplaatsen ingevuld voor de verkiezingen van 2014. Eén op de zes plaatsen gaat naar een jongere. Daarbij zet Groen in elke provincie, naast de gevestigde waarden, in op vernieuwing en verjonging.
De leden van Jong Groen verkozen een nieuw bestuur. Bram Van Braeckevelt (27) verlengt zijn mandaat als voorzitter, Wanda Lauwers (24) wordt de nieuwe ondervoorzitter. Van Braeckevelt, Gents gemeenteraadslid, gaat zijn tweede jaar in als voorzitter. Wanda Lauwers, lerares in Jette, is een nieuw gezicht in het bestuur.
Naar jaarlijkse gewoonte sluit de nationale werking van Jong Groen haar werkjaar af met een meerdaagse activiteit. Van 3 tot 7 juli gaat 'klimeetjesland' door.

Pagina's