Rémy Bonny schrijft aan de onderhandelaars: het is niet mijn bedoeling om jullie nu even een lijstje op te spelden van op welke vlakken jullie extra belastingen kunnen gaan heffen. Deze brief heb ik geschreven omdat ik als politiek geëngageerde 16-jarige jongere voel dat ik uitleg verschuldigd ben aan mijn leeftijdsgenoten.
Wat als we bankencrises konden voorkomen en tegelijk goed konden doen voor het milieu? Dat lijkt misschien een ideaal en onhaalbaar doel, maar het is best mogelijk. Het enige wat hiervoor vereist is, is dat de mensen een beetje meer druk op hun bank zetten.
Ja, er moeten sensibiliseringsacties zijn om automobilisten ertoe aan te zetten zich aan de maximumsnelheid te houden en niet te drinken. Maar minder ervaren chauffeurs verbieden om 's nachts nog op de baan te laten, is geen antwoord op het probleem. En daar hoort eigenlijk geen verdere uitleg bij.
Wanneer men de competenties van een persoon wilt meten kijkt men naar iemands IQ of soms zelfs naar iemands EQ. Niet onbelangrijk, maar in dit opiniestuk lees je een pleidooi om creativiteit in het rijtje op te nemen.
Tobback zijn beruchte uitspraken brachten wat teweeg bij vele jongeren. Bestuurslid Eline Strik schreef er al een gepeperd stuk over. Ook andere Jong Groen!-leden reageerden en stuurden hun open brief naar De Morgen.

Pagina's