Er zijn zo van die leuke momenten aan het voorzitter zijn van Jong Groen. Je staat eens met een opinie in de krant, geeft de Minister van Onderwijs een tweede zit, haalt prime time met een feestje op de trein,... Fantastisch toch.
Een federale regering hebben we. Warm word ik er niet van. De grootste verdienste van Di Rupo I is dat ze bestaat. De onderhandelaars stelden alles in het werk om het tekort te beperken tot 2,8 procent. De broeksriem aanhalen is onverantwoord als daar geen duidelijk toekomstperspectief tegenover staat.
Rémy Bonny schrijft aan de onderhandelaars: het is niet mijn bedoeling om jullie nu even een lijstje op te spelden van op welke vlakken jullie extra belastingen kunnen gaan heffen. Deze brief heb ik geschreven omdat ik als politiek geëngageerde 16-jarige jongere voel dat ik uitleg verschuldigd ben aan mijn leeftijdsgenoten.
Wat als we bankencrises konden voorkomen en tegelijk goed konden doen voor het milieu? Dat lijkt misschien een ideaal en onhaalbaar doel, maar het is best mogelijk. Het enige wat hiervoor vereist is, is dat de mensen een beetje meer druk op hun bank zetten.
Ja, er moeten sensibiliseringsacties zijn om automobilisten ertoe aan te zetten zich aan de maximumsnelheid te houden en niet te drinken. Maar minder ervaren chauffeurs verbieden om 's nachts nog op de baan te laten, is geen antwoord op het probleem. En daar hoort eigenlijk geen verdere uitleg bij.

Pagina's