Tijdens de jaarlijkse Kerstafspraak bij de familie valt vaak een zin die begint met "Ge zoe beter...". Ook de beleidsmakers geven - volgens henzelf - goede raad. Die raad vertrekt echter vanuit hun eigen plan en leefwereld en biedt weinig oplossingen.

Het is zondagavond, ik heb de keuze tussen een filmpje op Netflix en een milieudocumentaire in het cultureel centrum. Het lijkt een simpele keuze nietwaar? De gevolgen waren helaas niet gering. De documentaire Cowspiracy van Kip Anderson zou mijn leven grondig overhoop halen.

Het heersende debat rond de spoorstakingen focust zich al te veel op de macht van vakbonden en de noodzaak tot hervormen vanuit financieel perspectief. Men gaat het debat rond de rol van de spoorwegen in de toekomst en die van een flexibele arbeidsorganisatie uit de weg.

Het was een gewone zondag. U kent het wel: koffie, een ijsje en zo ongeveer de hele familie rond tafel. De radio stond te stil of het gebabbel was te luid, alleszins de nieuwsberichten drongen niet goed door. Voor heel even afgesloten van de wereld. Tot het 19 uur journaal. 

Wat startte als een zot idee om de Climate Express meer in de media te brengen, mondde uit in een calvarietocht in de nachtelijke straten van Parijs.

Pagina's