Jong Groen is niet tegen het experimenteel verbeteren van zaden, gewassen en teelten. Jong Groen is wél tegen een wetgeving die het mogelijk maakt dat slechts enkelingen dit recht hebben.

Stel, je bent enig kind. Je vader en je moeder zijn overleden, veel familie heb je niet. Voor jou is dat geen probleem, je hebt een druk sociaal leven en veel vrienden waar je op kan rekenen. Alleen kunnen die vrienden niet genieten van die voordelen waar je familieleden recht op zouden hebben.

Jan Jambon lanceerde een voorstel om vingerafdrukken van alle Belgen bij te houden. Waar echter minder commentaar op kwam was de app van AXA, die je rijgedrag dagelijks in de gaten houdt. Het wordt tijd dat we dit privacydebat op een serieuze manier voeren.

Tijdens de jaarlijkse Kerstafspraak bij de familie valt vaak een zin die begint met "Ge zoe beter...". Ook de beleidsmakers geven - volgens henzelf - goede raad. Die raad vertrekt echter vanuit hun eigen plan en leefwereld en biedt weinig oplossingen.

Het is zondagavond, ik heb de keuze tussen een filmpje op Netflix en een milieudocumentaire in het cultureel centrum. Het lijkt een simpele keuze nietwaar? De gevolgen waren helaas niet gering. De documentaire Cowspiracy van Kip Anderson zou mijn leven grondig overhoop halen.

Pagina's