Naar een democratie 2.0

 We dragen onze democratie hoog in het vaandel, we beroepen ons graag op onze democratische waarden en sommige landen trekken zelfs ten oorlog om de democratie wereldwijd te verspreiden. Winston Churchill riep de democratie uit als 'de minst slechte van alle bestuursvormen'.

Nochtans toont onze democratie ook heel wat gebreken. De Europese Unie kampt met een democratisch deficit, maar ook in eigen land geraakt de kloof tussen politiek en de burger maar niet overbrugd. Internet maakt de burgers ook mondiger en dus moeten we op zoek naar nieuwe vormen van participatie.

"Verkiezingen worden vaak als de hoogdagen van de democratie beschouwd. En hoewel hun belang inderdaad niet onderschat mag worden, mag democratie niet langer tot verkiezingen verengd worden," aldus Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen.

Jong Groen organiseerde een weekend in Neerpelt en nodigde haar Franstalige vrienden van écolo j uit om hier mee over te brainstormen. De gebreken van onze huidige democratie kunnen op verschillende manieren worden opgevangen. Eerst en vooral moeten burgers vaker geconsulteerd worden, niet één keer om de vijf jaar. Dat kan bijvoorbeeld via referenda of via participatieve fora zoals de G1000. Van Reybrouck's idee om volksvertegenwoordigers via loting aan te duiden, zal de samenstelling van het parlement sneller diversifiëren dan eender welke wet. Ook de oneindige mogelijkheden die het internet biedt, moeten beter benut worden. Online stemmen, zowel op verkiezingsdagen als voor burgerconsultaties tussendoor over specifieke thema's, zou onze democratie toegankelijker maken.

Van Den Abeele: "De Jong Groenen schoven heel wat nieuwe ideeën en oplossingen naar voor, die een aanzet geven voor democratie 2.0. Het is nu aan de politieke machthebbers om deze ook in de praktijk te brengen. Onze democratie kan er alleen maar sterker door worden."

Thema: