Loon naar boeren

Vandaag telt ons land 39% minder landbouwbedrijven dan tien jaar geleden. Als deze evolutie zich doorzet heeft Vlaanderen in 2030 geen boeren meer. Hoe kan het ook anders, als boeren vandaag amper winst maken op hun producten. De familiale landbouw gaat failliet, worden overgekocht door grootschalige landbouwbedrijven. "Fundamenteel onrechtvaardig", vindt Jong Groen. En daarom voert Jong Groen actie voor een eerlijk loon in de landbouw.

Met een ludieke actie klaagt Jong Groen vandaag aan waar het fout loopt in de landbouwsector. "Goedkoop eten is natuurlijk leuk," erkent Thomas Heylen, verantwoordelijke voor de actie, "maar mensen zijn zich onvoldoende bewust wat dat betekent voor de boeren". Boeren maken vaak amper winst op hun producten, als ze al niet gedwongen worden onder de productieprijs te verkopen.

Grootschalige landbouw is volgens Jong Groen geen oplossing: "Ze kunnen ons voedsel misschien goedkoper produceren, maar hebben een veel grotere, negatieve impact op het milieu. Dat systeem is op lange termijn onhoudbaar en dus geen oplossing", zo stelt Heylen duidelijk.

Jong Groen schuift zelf een aantal oplossingen naar voren. Ten eerste roept Jong Groen de Vlaamse en Europese overheid in om in te grijpen in dit casinokapitalisme van onze voedselsector. "Het huidige subsidiesysteem schiet tekort," aldus Heylen. Jong Groen pleit voor een gewaarborgd inkomen voor landbouwers.

Maar de oplossingen liggen niet alleen bij de politiek, ook u en ik kunnen onze boeren helpen. Door lokaal geproduceerd voedsel te kopen, rechtstreeks op de boerderij of via korte keten initiatieven zoals voedselteams. Want boeren verdienen meer dan een aalmoes.