Jong Groen viert 3000 leden

'Het gaat goed met Groen', 'de grondstroom in Vlaanderen is groen', 'de partij verkeert in blakende gezondheid', zo stelde Wouter Van Besien meermaals. Op het Fast Forward congres zette Groen haar 8000ste lid in de bloemetjes.   

Maar niet alleen Groen, ook Jong Groen groeit sterk. Meer dan 3000 jongeren zijn lid van de politieke jongerenpartij van Groen. Vooral de laatste maanden kende de beweging een sterke groei, met meer dan 500 nieuwe leden sinds april 2014. De stijging werd al een hele tijd geleden ingezet, reeds in 2012 was Jong Groen de sterkst groeiende jongerenpartij.

Van Den Abeele ziet verschillende redenen voor dit succes. Ten eerste zien jongeren hoe de traditionele partijen aan politiek doen, zich ingravend in loopgraven. Jongeren willen meer dan een moddercatch. Zowel Jong Groen als Groen gaan aan deze polarisatie voorbij, maar komen met concrete oplossingen.

Waar andere partijen de stem van jongeren negeren en GAS boetes invoeren, geeft Groen jongeren echt kansen. Meerdere jongeren zetelen voor Groen in de verschillende parlementen: Imade Annouri en An Moerenhout in het Vlaams parlement, Kristof Calvo en Evita Willaert in het federaal parlement. Ook binnen de partij vinden jongeren vlot hun weg, met voormalig Jong Groen voorzittersduo Bram Van Braeckevelt en Lies Corneillie in het partijbestuur.

'Het is onze expliciete doelstelling een beweging te zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Met een brede waaier aan verschillende activiteiten bieden we voor iedereen wat wils'. Jong Groen voert actie tegen het rechtse beleid van de huidige regeringen, maar gaat ook voorbij aan de waan van de dag door politieke vorming aan te bieden, weliswaar met steeds een duidelijke link naar de actualiteit. Jongeren kunnen zich informeren, maar ook een engagement opnemen en invullen zoals ze dat zelf willen.  Elke jongere, hoe verschillend ook, kan bij ons zijn ei kwijt', verklaart Van Den Abeele het succes van Jong Groen.