Jong Groen verwelkomt nieuwe aartsbisschop

...en roept hem op tot klimaatactie

Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, volgt André Léonard op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Jong Groen feliciteert Mgr. De Kesel met zijn nieuwe functie en roept op om het gedachtegoed uit de pauselijke encycliek Laudato Si ook in Vlaanderen en België mee in praktijk te brengen.

De nieuwe aartsbisschop is in België de spreekbuis van de paus en hoewel Jong Groen niet de hele maatschappijvisie van die paus en de katholieke kerk deelt, vindt voorzitter Céline Van Den Abeele toch dat er sterke overeenkomsten in visie zijn op vlak van klimaatbeleid.

“Op onze themadag Klimaat bleek dat de klimaatvisie van christenen, maar ook van moslims en boeddhisten, simpelweg groen is”, aldus Van Den Abeele, “De nieuwe aartsbisschop zal in Jong Groen dan ook een medestander vinden om die visie uit te dragen en te verdedigen”.

Jong Groen hoopt dan ook van harte dat onze nieuwe aartsbisschop verder gaat op deze door de paus ingeslagen weg. “De hedendaagse problemen van ecologische verloedering, menselijk onrecht en uitbuiting zijn onderling nauw verweven, en iedereen, christen of geen christen, is het aan zichzelf en zijn medemensen verplicht om die uitdagingen aan te pakken”, besluit Van Den Abeele. “Hoe meer we dat samen kunnen doen, met de verschillende gemeenschappen in ons land, hoe beter.”