Jong Groen kiest voor een andere samenleving

De maatschappij is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Superdiversiteit is vandaag in Vlaanderen de norm geworden. Het dwingt onze samenleving ertoe zich opnieuw in vraag te stellen. Op dit moment is de trend echter duidelijk: assimileren is de boodschap. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk Vlaming worden. Alles moet 'neutraal' zijn.

Volgens Jong Groen is dit echter niet de weg die we moeten bewandelen. "Diversiteit uit het straatbeeld of de dienstverlening proberen weren is niet alleen zinloos, het is ook een gebrek aan respect voor al die verschillende, waardevolle bijdragen aan de samenleving", zo stelt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. 'Jong Groen pleit dan ook voor het model van 'Actief Pluralisme', waarbij alle vormen van diversiteit tot uiting komen en respect voor elkaar centraal staat'.

De samenleving is immers geen statisch gegeven, maar een constructie, door iedereen samen opgebouwd. Een samenleving verandert dus voortdurend. Je kan mensen dan ook niet in groepen opdelen. Dat leidt al te vaak tot een wij-zij denken. Een gemeenschap krijgt vorm door iedereen die ermee te maken heeft. Alleen kan momenteel nog niet iedereen op dezelfde manier invloed uitoefenen en beschikt nog niet iedereen over dezelfde kansen.

Daarom komt Jong Groen met een aantal concrete voorstellen waarbij we actief de aanwezige diversiteit in onze samenleving kunnen erkennen en valoriseren. Zo is het verwerven van een landstaal een belangrijke manier om de communicatie in de samenleving te bevorderen. Dat betekent echter niet dat we andere talen moeten beperken, of erger nog, verbieden. Op school bijvoorbeeld mogen kinderen ook andere talen spreken. Tegelijk moeten kinderen die moeilijkheden hebben doordat ze de schooltaal niet machtig zijn, voldoende ondersteund worden. Verder moet de overheid absoluut af van het onhaalbare neutraliteitsprincipe, diversiteit voor en achter het loket moet kunnen. "Een neutrale dienstverlening komt hierdoor niet in het gedrang, we kiezen voor mensen die hun job goed doen", zo besluit Van Den Abeele.