Jong Groen brengt licht omdat de overheid dat niet doet

Sinds september staan de kranten er vol van: deze winter kampen we mogelijks met een stroomtekort. Dit is het gevolg van de grote Belgische afhankelijkheid van kernenergie. Nu drie van de zeven kernreactoren uitgeschakeld zijn, komt onze energiebevoorrading in het gedrang. Nochtans werd de wet op de kernuitstap reeds in 2003 goedgekeurd.

'Dat er nu een stroomtekort dreigt, is het gevolg van meer dan 10 jaar politiek getalm', aldus de voorzitter van Jong Groen, Céline Van Den Abeele. 'In plaats van alternatieven te onderzoeken en uit te bouwen, bleef de overheid vooral geld toestoppen aan Electrabel. Met als gevolg dat er nu betuttelende campagnes moeten gelanceerd worden om de bevolking te vragen deze winter enkel te wokken.'

Om dit gebrek aan beleid aan te klagen, voerde Jong Groen dit weekend actie op meer dan tien plaatsen in Vlaanderen. Ze benadrukten daarbij alle mogelijke alternatieve energiebronnen en de talrijke voordelen die deze bieden.

Hernieuwbare energiebronnen zijn immers, het woord zegt het zelf, onuitputtelijk. Het is goed voor ons leefmilieu en geeft onze economie een concurrentieel voordeel. Bovendien creëert het heel wat duurzame jobs, die niet naar lage loonlanden zullen worden verplaatst. We worden onafhankelijk voor onze energiebevoorrading en door in te zetten op verschillende bronnen is die bevoorrading ook beter verzekerd. Tenslotte genereert het geen nucleair afval en kunnen we de oude, onbetrouwbare kerncentrales afdanken.

'Jarenlang bleef het wachten op een beleid dat ons land klaarstoomde voor een toekomst zonder kernenergie. Jong Groen schuift een duidelijk antwoord naar voor. Het is nu de verantwoordelijkheid van de politici om eindelijk onze energiebevoorrading 100% zeker én veilig te maken. Dat kan alleen via hernieuwbare energie', zo stelt Van Den Abeele.

Thema: