Inschakelen ipv uitschakelen

Canvas neemt momenteel de Vlaamse twintigers en hun verwachtingen onder de loep. Uit de eerste aflevering bleek dat jongeren vooral dromen van een goede job. Tegelijkertijd ligt de inschakelingsuitkering voor jongeren zwaar onder vuur. Sinds 2012 wordt deze pas na een jaar in plaats van na 9 maanden uitbetaald, voor maximaal drie jaar. Minister van Werk Peeters verscherpte onlangs verder de voorwaarden. Vanaf nu komen enkel nog jongeren tot 25 jaar én met de juiste kwalificatievereisten in aanmerking. De regering verkoopt deze maatregelen als activering, maar volgens ons kaderen ze vooral mooi in de hetze die deze regering creëert tegen werkzoekenden. De besparingen die dit genereert zullen ongetwijfeld ook mooi meegenomen zijn.

Jong Groen gelooft echter niet in de effectiviteit van deze maatregelen. Bovendien gaan ze voorbij aan de kwaliteit van de jobs. Uit de aflevering van 25/02 bleek dat geld niet de primaire drijfveer is voor onze jongeren. Ze willen iets wat ze graag doen, een meerwaarde creëren voor anderen. Jongeren toeleiden naar werk is één ding, we moeten dat werk ook afstemmen op hun kwaliteiten en hun overtuigingen.

De inschakelingsuitkering geeft jongeren dat beetje tijd en ruimte om op zoek te gaan naar een geschikte job. Immers, wie start in een job onder zijn afstudeerniveau, blijft daar vaak (te) lang hangen. In plaats van de inschakelingsuitkering steeds verder terug te schroeven, wil Jong Groen de uitkering dan ook onmiddellijk en zonder voorwaarden uitbetaald zien aan elke afgestudeerde die zich inschrijft als werkzoekende. Een inschakelingsuitkering dient, zoals het woord het zegt, om jongeren in te schakelen en biedt jongeren garanties tot de zoektocht naar een eerste duurzame en kwalitatieve job geslaagd is. Niet omdat we het geld door ramen en deuren willen gooien. Maar omdat een beetje vertrouwen in jongeren, deze regering niet zou misstaan.

Ondanks de beweringen, zijn jongeren die niet willen werken wel degelijk de uitzondering. Integendeel, een goede job vinden is de hoofdbekommernis van onze twintigers. In Brussel staan bij elke vacature voor een kortgeschoold profiel meer dan 100 kandidaten in de wachtrij.  Voor meer dan 50 procent van de openstaande vacatures is tweetaligheid, een bachelor én ervaring vereist. Cijfers van Adecco tonen aan dat een werkloze jongere gemiddeld 12 sollicitaties per maand verstuurt. Wie onze jongeren wegzet als werkonwillig of laat aankloppen bij het OCMW negeert het probleem schromelijk, en ook financieel is het niet meer dan een vestzak-broekzakoperatie.

Nieuwe werkzoekenden hebben vooral nood aan een kwalitatieve trajectbegeleiding. Jong Groen wil een kwalitatieve trajectbegeleiding op maat van elke werkzoekende, zowel lang- als kortgeschoolden. Deze begeleiding suggereert interessante vacatures, maar gaat ook over het opvullen van eventuele leemtes in het C.V. van jongeren via bijvoorbeeld bijscholing of stages. Jong Groen stelt met andere woorden voor dat de VDAB zich opnieuw kan toespitsen op haar kerntaak: de zoektocht naar een geschikte job begeleiden in plaats van te controleren.

Tenslotte moet de overheid ook zelf haar steentje bijdragen door meer werkgelegenheid te creëren. Vandaag zijn er voor elke vacature 6 werkzoekenden. Desondanks zal de regering zelf slechts 16 300 van de 59 000  beloofde jobs kunnen realiseren tegen 2020. Misschien. Hemeltergend, want het waren net die jobs die de pasmunt waren voor een hele resem aan asociale besparingen, waar ook jongeren hard door werden getroffen. Het wordt stilaan tijd dat de overheid een tandje bijsteekt, in plaats van hun beschuldigende vinger steevast naar anderen uit te steken.

We delen met deze regering het doel om zoveel mogelijk jongeren aan het werk te krijgen, maar geloven niet dat je dit doet door hen te bestraffen, nog harder te controleren of te denken dat die paar honderden euro’s hen van de arbeidsmarkt houden. We delen bovendien minister Peeters' analyse dat een diploma een belangrijk hebbeding is op de arbeidsmarkt, maar ook hooggeschoolden hebben het moeilijk. 87% van de Vlaamse twintigers heeft het middelbaar afgewerkt, een kwart is hoogopgeleid. Maar een job, al dan niet één  die aansluit bij je opleidingsniveau is, zeker zonder ervaring, absoluut niet vanzelfsprekend. Gebruik de inschakelingsuitkering om jongeren kansen te geven, in plaats van die hen al van bij de start te ontnemen.