Gratis elektriciteit door fietskracht

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, fietsen om in energie te voorzien? Het initiatief Billions in Change werd opgericht door de Amerikaanse miljardair Manoj Bhargava om oplossin­gen te creëren en te implementeren voor de globale basisproblemen – water, energie en gezondheid. Volgens de organisatie zal dit project miljarden mensen uit de armoede krijgen en het le­ven van iedereen verbeteren.

Missie

Bhargava schat dat er 700 miljoen mensen in India zijn die niet meer dan twee of drie uur per dag elektriciteit krijgen. Dit gebrek aan elektriciteit stelt zowel problemen in het dage­lijkse als het professionele leven. Om dat aan te pakken heeft Bhargava de Free Electric-machine ontworpen, een machine waarmee mensen zelf elektriciteit kunnen genereren – zonder vervuiling.

Plannen voor de toekomst

De machine is compact, licht en simpel. Het werkt zo: een persoon trapt op de pedalen van een hybride fiets. Het wiel van de fiets drijft een vliegwiel aan, dat op zijn beurt een generator aandrijft. Deze generator laadt dan een batterij op. Een uur trappen levert 24 uur elektriciteit op zonder extra gebruikskosten of vervuiling. Er wordt genoeg elektrici­teit opgewekt om tegelijk 24 lampen, een ventilator, een telefoon en oplader voor een tablet van stroom te voorzien.

Billions in Change is van plan om twee versies van de fiets te produceren. Voor mensen in armere landen zal de fiets enkel bedoeld zijn voor het opwekken van elektriciteit en dus een redelijk lage prijs hebben. De productie van dit type gaat begin dit jaar van start in Indië. Voor mensen in rijkere landen zou de fiets meer toe­ters en bellen hebben, inclusief een lithium-ion-batterij en esthetische snufjes. Dit type fiets zou in februari of maart 2016 in de VS geproduceerd worden. Voor elke fiets die verkocht wordt in een rijk land, wordt er een fiets gegeven aan iemand in een arm land.

Voorts kondigt Billions in Change drie andere belangwekkende projecten aan. De machine Rain maker trans­formeert zeewater of vervuild water in proper, drinkbaar water. Uniek aan dit systeem is dat de Rain Maker haar warmte-energie recycleert. Limitless Energy is dan weer een machine die warmte van onder de aardkorst zou kunnen halen en die op een milieuvriendelijke manier omzetten in elektriciteit.

Techno-fix

Mochten de plannen van Bhargava en zijn ingenieurs gerealiseerd worden dan zou dat goed nieuws zijn. Toch moeten we niet alle heil verwachten van een zogenaamde “techno-fix”. Superrijken vergaren in deze samen­leving alsmaar meer kapitaal, terwijl het onderaan de piramide moeilijker wordt om te overleven. De fiets mag geen excuus zijn om niet te werken aan een rechtvaardige belastingen en sociale herverdeling.


Auteur: Steven Leysen