Falen om te slagen

Act4Change ontstond uit verontwaar­diging over onze maatschappij die de urgentie van het klimaatdebat niet inziet en uit het onwankelbare geloof dat jongeren de drijvende kracht voor verandering. Een sleutelelement om jongeren te empoweren om veran­dering na te streven, is een bredere kennis over actuele onderwerpen, met de nodige context en weten­schappelijke gegrondheid.

Om dat te realiseren hebben we onder andere de SDG Academy opgericht. Een project waarbij we jongeren willen informeren over de Sustainable Development Goals, de 17 opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Dit internationaal kader van de Verenigde Naties moet ons de weg wij­zen naar een duurzame maatschappij. Een knap initiatief want deze doelstel­lingen vormen een leidraad en bieden duidelijkheid over waar we mogelijks kunnen beginnen om verandering te realiseren.

Met doelstellingen die problemen van het verlies van biodiversiteit, overbe­vissing, ontbossing en bescherming van ecosystemen aankaarten, blijkt er ook op internationaal niveau een groeiend bewustzijn te bestaan over de nefaste gevolgen die het streven naar oneindige industriële groei heeft op onze planeet. Toch is de kern van het SDG programma voor ontwikkeling en armoedebestrijding gestoeld op het oude model van industriële groei – met een alsmaar stijgend niveau van ontginning, productie en consumptie.

Dus hoe begin je de wereld te veran­deren, als zelfs het meest ambitieuze plan voor duurzame ontwikkeling de oude paradigma's blijft aanvaarden? Wij proberen hier een antwoord op te bieden met Generation T, een fris netwerk van inspirerende duurzame jongeren dat op 10 november gelanceerd werd. 100 jongeren die elk in hun domein voor concrete verandering zorgen en tonen hoe het wel kan. Want als eerste generatie die armoede kan oplossen en de laatste om buitensporige opwarming af te wenden, rust er een enorme verant­woordelijkheid op onze schouders. Er staan ons uitdagende experimen­ten te wachten rond de uitvoering van de deeleconomie, nieuwe voedsel­ketens en stadslandbouw. Maar we zullen ook moeten omgaan met een veranderend klimaat en de ecologi­sche en sociale gevolgen hiervan.

Misschien nemen we best de raad van Samuel Beckett ter harte: “Ooit geprobeerd, ooit gefaald, dat maakt niet uit. Probeer het opnieuw, faal opnieuw, faal beter.” We moeten met andere woorden vallen, opstaan en weer doorgaan, experimenteren en innoveren om een oplossing te vinden voor deze cluster van lokale en mondiale uitdagingen. Eén ding is zeker: we zullen ons de komende tijd niet gauw vervelen.

WIE EN WAT IS ACT4CHANGE?

Act4Change is opgericht met het doel om geëngageerde jongeren samen te brengen rond duurzame ontwikkeling. De duurzame gene­ratie is groter dan ooit, maar vaak wordt naast elkaar aan dezelfde uitdaging gewerkt zonder elkaar te kennen. Wij willen jongeren met een hart voor duurzaamheid ondersteunen en stimuleren om hun eigen projecten uit te voeren. Hierbij combineren we steeds leren, doen en netwerken.

Wie? Gemotiveerde jongeren (18-35) die de wereld een fikse draai in de goede richting willen geven.
Een greep uit onze projecten:

  • Masterclass Duurzame Ontwikkeling: een weekend lang genieten van topsprekers, een diverse groep en duurzaam eten
  • Generation T(ransition): de generatie die de wereld in België wil en zal veranderen (www.generation-t.be/nl)
  • Community Entrepreneurship Action Learning: hoe jongeren een buurt ten goede kunnen transformeren (www.ceal-network.org)

Meer info? Kijk op www.act4change.be of mail naar info [at] act4change.be. En natuurlijk, like ons op Facebook voor de laatste updates.


Auteurs: Mathieu Soete, Vincent Bellinx en Stephanie Hermants