Een (w)arme samenleving?

Een basisinkomen voor iedereen. Het onverkort invoeren van de vermogenswinstbelasting. Gratis openbaar vervoer voor mensen in armoede. Gratis basisgezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg. De oprichting van een Gemeenschapshuis ter vervanging van het huidige OCMW, die alle dienstverlening voor mensen in armoede centraliseert.

Het is maar een greep uit de meer dan 60 beleidsvoorstellen die Jong Groen afgelopen zaterdag op haar congres stemde en die komaf moeten maken met de toenemende armoede en ongelijkheid in onze samenleving. 1 op de 11 Vlamingen leeft met een inkomen onder de armoededrempel. Vorig jaar waren opnieuw 7% meer mensen afhankelijk van voedselpakketten, de hoogste stijging in 15 jaar. En alle experts concluderen dat het huidige regeringsbeleid geen soelaas zal bieden, integendeel, het zal deze cijfers alleen maar verder doen exploderen.

"Deze regering trekt de laagste uitkering op met 2%, terwijl de armoedegrens nu al 6% hoger ligt. Dat is geen beleid tegen, maar vóór armoede," aldus Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. "De regering laat jaarlijks 680 000 Vlamingen gewoon stikken."

Armoedebestrijding hoeft nochtans zo moeilijk niet te zijn, zo bewijst Jong Groen. Hun integrale aanpak van armoede en ongelijkheid zal u in de volledige congrestekst kunnen vinden, die eerstdaags gepubliceerd wordt.