Een nieuwe wereldorde

Jong Groen wil af van schijndemocratie en pleit voor (klimaat)actie

Op haar jaarlijkse zomerweek bogen de jonge groenen zich afgelopen week over een nieuwe wereldorde. Voor Jong Groen is de conclusie duidelijk: het dominante discours van het neoliberalisme moet dringend doorbroken worden. “Hoog tijd dat de politiek in Vlaanderen, België en Europa lessen trekt uit de geschiedenis, de neoliberale oogkleppen afzet, en oog heeft voor de vele alternatieven die voorhanden zijn”, zo stelt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. Op Europees vlak willen we een echte dialoog, een democratische ruimte voor de EU-lidstaten om hun eigen koers te varen én, last but not least, uit een degelijk klimaatbeleid.

Jong Groen voerde daarnaast nogmaals actie om te ijveren voor een ambitieus en bindend klimaatakkoord. Met hun actie wilden ze toeristen sensibiliseren over het toegenomen aantal kwallen in de Noordzee, als gevolg van de opwarming van de aarde. “De klimaatverandering verstoort met andere woorden nu al onze zomer. Hoeveel verder willen we het nog laten komen?”, zo vraagt Van Den Abeele zich af. Jong Groen roept dan ook iedereen op om dit najaar met de Climate Express naar Parijs te treinen en daar de wereldleiders wakker te schudden.

Tenslotte willen de Jong Groenen ook wijzen op de voortrekkersrol die Europa kan spelen, niet alleen op vlak van de klimaatonderhandelingen “Europa kan en moet de democratie alle ruimte geven in plaats van 28 lidstaten te laten leiden door technocraten, boekhouders of financiële belangen. Het referendum in Griekenland toont aan dat de Europese burgers een stem hebben en die ook laten horen”, aldus nog Van Den Abeele. Jong Groen is dan ook verheugd over de nee-stem van de Grieken, die een eerste stap is richting een écht ideologisch debat over de manier waarop Europa omgaat met z’n burgers, een eerste stap richting een nieuwe wereldorde.