De Straffe Madammen Club

Gisteren kreeg de VRT de straffe madammenclub van Elke Jeurissen op bezoek: allemaal dames, die elk excelleren in hun eigen domein van expertise zoals economie, technologie, financiën, wetenschap kunnen vanaf nu gecontacteerd worden om hun licht op de actualiteit te laten schijnen. De VRT levert hiermee een prachtige bijdrage aan de gelijkheid tussen man en vrouw, iets waar elk feministisch hart oprecht blij van wordt.

Met Jong Groen schuiven we graag nog een aantal kandidaten naar voor, die waarschijnlijk nog geen lid zijn van deze straffe madammenclub, maar die desalniettemin expert zijn in management en financiën. Het gaat hier om de vele, vaak alleenstaande, vrouwen die leven in armoede. Zij combineren vaak een voltijdse (zoektocht naar een) job met de zorg voor meerdere kinderen en het bestieren van een huishouden, zonder hierbij over voldoende financiële middelen te beschikken. 

In België leeft 15,1 procent van de bevolking onder de armoederisicogrens, het merendeel onder hen zijn vrouwen. Zij zijn bijzonder goed getraind in het vinden van tweedehands spullen en zijn creatief om met de laatste voedingsrestjes een heerlijke maaltijd op tafel te toveren. Deze expertise aan het woord laten is niet alleen enorm waardevol, iedereen in de samenleving kan er veel van leren, het helpt ook het ongegronde clichébeeld van werklozen op café tegen te spreken. Het brengt de politieke wereld in contact met deze straffe madammen, waardoor een beleid kan uitgetekend worden dat meer op hun noden aansluit.

Om het goede voorbeeld te geven roept Jong Groen alvast alle straffe madammen op zich te verenigen en van zich te laten horen. Welke beleidsmaatregelen zouden jullie écht kunnen helpen? Jong Groen neemt deze alvast graag mee naar haar congres rond Armoede en Sociale Ongelijkheid op 18 april. Wie weet volgt bijvoorbeeld de minister van Armoedebestrijding wel ons voorbeeld...

Niemand twijfelt aan hoe straf deze madammen zijn. Vergeet ze dus niet op te nemen in de club.