Op zaterdag 3 december laat de Klimaatcoalitie opnieuw van zich horen met een kleurrijke klimaatmanifestatie door de straten van Brussel.  Die week gaat de VN-klimaatconferentie in Durban door, en we vragen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een rechtvaardig en ambitieus internationaal klimaatakkoord.
Van 19 tot 26 februari is het Jura-gebergte in Zwitserland het decor voor het jaarlijks winterkamp van FYEG. Centraal staat dit jaar e-governance en e-democracy. Om dit kamp mee in elkaar te steken, lanceert FYEG een oproep voor een prep-team.
Van vrijdag 25 tot zondag 27 november trekt Jong Groen zoals elk jaar op Herfstweekend met écolo j, de jongeren van Ecolo. Dit jaar vindt het weekend plaats in jeugdherberg Simenon in Luik. Thema is ‘Ecologie in de wereld: Jong Groen! en écolo j go international!
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het Europees Jeugdforum organiseren van 12-14 december 2011 een Conferentie in Parijs over Jeugwerkgelegenheid. De Vlaamse Jeugdraad kan hiervoor één vertegenwoordiger afvaardigen. Stel je kandidaat!
Maandag diende Groen!-Kamerlid Kristof Calvo, voormalig voorzitter van Jong Groen!, een resolutie in waarin hij voorstelt een ombudspersoon voor de toekomstige generaties in het leven te roepen. Jong Groen! juicht het voorstel toe.

Pagina's