Aanplanting Schauvliegebos?

Onze minister van Natuur Joke  een boom heeft ook altijd de functie gehad om gekapt te worden – Schauvliege is niet meteen toonbeeld van daadkracht wanneer het aankomt op het behouden en aanplanten van de broodnodige bossen in Vlaanderen. Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen 0,72 ha bos, ofwel 400 voetbalvelden per jaar. Terwijl we juist meer bos nodig hebben: voor onze gezondheid, voor ons klimaat, voor ons geluk. Hoog tijd dus om die trend te keren. 'Het geld uit het boscompensatiefonds is er, en gemeentebesturen hebben zicht op welke gebieden er bij hen in aanmerking komen als boscompensatiegebied, dus waar wachten we nog op?', vraagt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen, zich af.

Jong Groen maakt het de minister gemakkelijk, door meteen ook al een locatie van zo'n boscompensatiegebied aan te reiken. De jong groenen lieten hun oog vallen op een braakliggend terrein in Mechelen, in de Grote Nieuwendijkstraat. Het gebied komt volgens het gemeentebestuur van Mechelen in aanmerking als boscompensatiegebied. Het zou dus effectief bebost kunnen worden met middelen uit het boscompensatiefonds. Als naam stellen ze het 'Schauvliegebos' voor. Het Schauvliegebos zou de start kunnen zijn van een echt natuur- en bosbeleid. Een eerste daad die aantoont dat het haar menens is met de belofte om meer natuurgebied te voorzien in Vlaanderen.

Jong Groen zal volgende week zaterdag 30 juli op de hoek van de Botermarkt en de Bruul in Mechelen staan, vanaf 12 uur. Voorbijgangers krijgen de kans om een kaartje aan Joke Schauvliege te schrijven en zo de oproep voor een Schauvliegebos in Mechelen, en meer bos in Vlaanderen in het algemeen, mee te ondersteunen.

  • Praktisch
    Datum en plaats van afspraak: 30 juli, hoek van Botermarkt en Bruul, Mechelen – 12u
    Contactpersoon: Céline Van Den Abeele – 0494/50 28 70 – celine [at] jonggroen.be