Aan de slag met 'wettelijke vriendschap'

Jong Groen overtuigde de moederpartij om aan de slag te gaan met hun standpunt rond 'wettelijke vriendschap'. "Onze samenleving evolueert, en het gezin als hoeksteen van de samenleving weerspiegelt steeds minder de realiteit"zo verduidelijkt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen, het initiatief van de jongerenpartij. "De politiek moet die evolutie erkennen, en de wetgeving aan de realiteit aanpassen".

Steeds meer mensen hebben geen ouders, broers of zussen om mooie momenten mee te vieren of om op terug te vallen in moeilijkere periodes. Gelukkig nemen vriendschapsbanden vaak de plaats in van familiale relaties. Daarom moet het voor Jong Groen ook mogelijk zijn om die vriendschappen te erkennen, en hechte vrienden dezelfde rechten te geven als broers of zussen.

Concreet houdt het voorstel van Jong Groen in dat volwassenen vriendschapsbanden kunnen laten registreren op het gemeentehuis. Deze registratie stelt de vriend(in) dus gelijk aan bloedverwantschap in de 2de graad. Dat betekent een vrije dag voor een huwelijk of begrafenis en recht op tijdskrediet voor mantelzorg. De geregistreerde vriendschapsband moet vijfjaarlijks door beide partijen hernieuwd worden.

De leden van de politieke raad van Groen waren bijzonder geïnteresseerd in het standpunt van Jong Groen en zetten hier nu hun studiedienst op, met als doel tot een uitgewerkt kader te komen. Jong Groen wacht nieuwsgierig en ongeduldig op dit herwerkte voorstel. In afwachting kan u het standpunt van Jong Groen hier vinden. 

Voor meer informatie kan u terecht bij Céline Van Den Abeele: 0494 50 28 70, celine [at] jonggroen.be