5 redenen waarom ook jij volgende woensdag op straat moet komen

Jong Groen loopt volgende week woensdag, 7 oktober, mee met de nationale betoging in Brussel. Hier zijn de 5 voornaamste redenen waarom ook jij op straat moet komen: 

1. Onze regeringen snijden bij de armsten en geven aan de rijken. 

Hier een greep uit de lijst met besparingsmaatregelen met een directe impact op de kwetsbaarsten in onze samenleving: 

  • indexsprong;
  • verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs;
  • besparing openbaar vervoer;
  • verhoging prijs van de zorgverzekering; 
  • besparing op kinderopvang; 
  • verhoging BTW op elektriciteit zonder enige sociale correctie. 

Uit berekeningen van de jaarlijkse Armoedebarometer blijkt dat de armste gezinnen gemiddeld €525/jaar of ruim € 43/maand verliezen. Ondertussen beslist de regering om de grootste vermogens niet te laten bijdragen, voert ze wel een systeem van fiscale amnestie in voor belastingontduikers en geeft ze bovendien cadeautjes aan grote bedrijven zoals AB Inbev. 

Jong Groen verzet zich tegen onevenwichtige besparingen die geen enkel perspectief bieden op een ecologische en solidaire samenleving, maar enkel de kortetermijnbelangen dient van een zeer beperkte elite in onze samenleving. 

2. Het milieu en het klimaat blijven in de kou staan, terwijl onze aarde opwarmt. 

De taxshift slaagt er niet in om de ommekeer te maken naar een groene fiscaliteit waarbij het ‘de-vervuiler-betaalt-principe’ centraal staat. Terwijl het systeem van de bedrijfswagens in stand gehouden wordt, besparen ze op ons openbaar vervoer. 

Ondertussen passeert ook Electrabel nog eens langs de kassa dankzij het langer openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange. Als het gaat om hernieuwbare energie toont de regering minder daadkracht. Ook de verdeling van de inspanningen voor het halen van het Kyoto-protocol geraakt maar niet geregeld. Dit belooft niet veel goeds voor de onderhandelingen van een nieuw mondiaal klimaatakkoord in Parijs komende herfst. 

Jong Groen wil dat de verschillende regeringen ophouden met steeds een onderscheid te maken tussen economisch beleid en milieubeleid. Het één kan niet zonder het ander. We moeten nu de transitie maken naar een duurzame samenleving op maat van mens en natuur. 

3. Het gepolariseer van de verschillende regeringspartijen verbergt eigen incompetentie. 

De meerderheidspartijen zijn keien in het zoeken van zondebokken. Tot voor kort waren ‘de Walen’ evenals ‘de media’ de grote schuldigen, sinds kort zijn het de vluchtelingen. Ze zorgen voor overvolle parken die worden geleid door ‘extreem links tuig’ en zouden druk zetten op onze samenleving. Maar ook hier verbergt dit gepolariseer het gebrek aan competentie en draagkracht. Het is staatssecretaris Theo Francken die beslist om het aantal registraties van vluchtelingen per dag niet op te trekken met het voorspelbare gevolg: een overvol Maximiliaanpark in Brussel. En het is partijgenote Minister Homans die er met haar armoede 

(wan-)beleid voor heeft gekozen om te besparen waardoor arme gezinnen het maandelijks met €43 minder moet doen. 

Jong Groen verzet zich tegen dit gepolariseer en pleit voor een constructieve politiek waarin samenwerking centraal staat in plaats van verdeeldheid. 

4. There are Plenty of Alternatives (TAPAS) 

Waar onze regering haar gevoerde beleid vaak verdedigt met te zeggen dat er geen alternatieven zijn, komen steeds meer burger- en middenveldorganisaties op de proppen met alternatieven. Kijk maar naar de alternatieve Septemberverklaring van Hart Boven Hard. Maar ook op vlak van technische thema’s zoals bankenwezen, energie en landbouw bewijzen Triodosbank, Ecopower en community supported agriculture (CSA) dat er wel alternatieven zijn voor het neoliberale beleid. En dit ondanks tegenwerking vanuit de overheid. Stel je voor dat dergelijke initiatieven actief zouden worden ondersteund vanuit een ondernemende overheid? 

5. Enkel de macht van de massa kan ons redden. 

Alle grote maatschappelijke veranderingen in de geschiedenis zijn tot stand gekomen dankzij het verzet van burgers tegen de gevoerde politiek. Denk maar aan het tot stand komen van onze sociale zekerheid of de afschaffing van de slavernij. Het is enkel de macht van de massa die het kan opnemen tegen de huidige neoliberale denkbeelden en het verstikkende besparingsbeleid. Daarom roept Jong Groen iedere burger op om zijn stem deze woensdag luider dan ooit te laten klinken tijdens de nationale betoging. Samen gaan we voor een rechtvaardige en ecologische samenleving. 

#hetkananders