12 eisen aan kabinet van Marghem

In december vindt de volgende grote klimaattop plaats in Parijs. Daar moet eindelijk een opvolger voor het Kyotoprotocol afgesloten worden. In maart moeten alle lidstaten hun engagement hiertoe bij de Verenigde Naties voorleggen. Het ideale moment dus voor Jong Groen en écolo j om aan de bevoegde minister hun eisen te bezorgen. Omdat minister Marghem de jong groenen niet kon ontvangen, werden de eisen dan maar aan de deur gespijkerd, zoals Maarten Luther 500 jaar geleden zijn stellingen aan de Kerkdeur van Wittenberg hing. "Maarten Luther zorgde met zijn actie voor een breuk binnen de Katholieke Kerk. Wij hopen op een even radicale breuk in de manier waarop met het klimaatthema omgegaan wordt", zegt Jong Groen voorzitter Céline Van Den Abeele.

Eerst en vooral eisen de groene jongerenpartijen een ambitieuze Belgische positie. "België moet aan de kar trekken om een ambitieus én bindend klimaatakkoord uit de brand te slepen", aldus Van Den Abeele. Federaal minister Marghem moet dan ook haar verantwoordelijkheid nemen en de verdeling van de inspanningen tot een goed einde brengen. Het is haar taak om het werk van de federale regering met dat van de regionale overheden te coördineren, zodat België op alle niveaus een coherent en ambitieus klimaatbeleid voert.

Verder eisen de groene jongeren dat de uitstoot van broeikasgassen met 60% daalt tegen 2030. De energie-efficiëntie moet met 40% toenemen en het aandeel uit hernieuwbare energiebronnen moet met 45% stijgen. Dat betekent dat de overheden niet langer kunnen investeren in fossiele brandstoffen en nucleaire energie. "Dergelijke energiebronnen zijn in de eerste plaats schadelijk en vervuilend. En als ze zelfs na jaren subsidiëring niet eens zelfstandig concurrentieel kunnen zijn, hebben ze al helemaal geen bestaansrecht. Deze middelen moeten geïnvesteerd worden in ecologische innovaties", vult bestuurslid Mattijs van Miert aan.

Het is nu aan de overheden om voldoende concrete maatregelen te voorzien om de klimaatopwarming tot 2°C te beperken. "Allemaal hebben ze de mond vol van het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, nu is het uitgelezen moment om te tonen dat het menens is", concludeert Van Den Abeele.

Hier vindt u de 12 eisen van Jong Groen.