Missie en visie

Missie van Jong Groen: 

  • Jong Groen verbindt jongeren die die willen meebouwen aan een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst.

  • Jong Groen versterkt jongeren om hun mening te vormen en hun stem te laten horen.

  • Jong Groen laat zoveel mogelijk jongeren proeven van groene politiek. 

Naast deze missie heeft Jong Groen ook enkele ambities:

Jong Groen werkt op het juiste moment rond relevante inhoud. Thema's spelen in op en raken de leefwereld van jongeren. Met goed gekozen methodieken bereikt Jong Groen een gepaste output met de gekozen thema’s.

We werken op 2 sporen: Actieve leden krijgen vorming en werken politiek. Geïnteresseerde leden krijgen inhoudelijk voer.

Jong Groen schept een warme en geborgen klimaat dat jongeren ontplooiingskansen biedt en ruimte om te leren. Jong Groen zet een stoere smoel op en handelt constructief.