24 apr 2017

Migratie

Het behoeft geen betoog dat vandaag het migratiedebat in België – en bij uitbreiding Europa – voor ophef en polarisatie zorgt. Het geeft de politieke mandatarissen stof tot nadenken en het accentueert de nood voor het (her)uitwerken van een geschikt beleid op alle niveaus dat verder reikt dan nu.

Jong Groen heeft hierbij ook een rol. Men kan geen beleid uitwerken, zonder de beleidslijnen vorm te geven en standpunten duidelijk te formuleren. Migratie kan een verrijking zijn voor ons allen: politiek, sociaal en economisch. Maar als we dit heet hangijzer niet aanpakken, bestaat het risico op menselijk drama en maatschappelijke ellende.

De Europese Unie was ontegensprekelijk slecht voorbereid op een migratie-toestroom, zowel voor vluchtelingen uit haar directe als indirecte omgeving. De Europese Unie verspilt momenteel miljarden euro’s om vluchtelingen buiten te houden in de plaats van hen opvang en begeleiding te bieden. Ze probeert haar verantwoordelijkheid af te wimpelen.

Hoewel we met een intern, opbouwend beleid al veel kunnen veranderen, moet er parallel een standvastig en daadkrachtig extern beleid lopen. We mogen nooit of te nimmer de oorzaken – oorlogen, falende ecosystemen, natuurrampen, schending van de mensenrechten, economische problemen, arbeid, studies, … – van de verschillende en diverse migratiestromen onder stoelen of banken steken. Europa moet zich engageren om de kern van het probleem aan te pakken, via diplomatieke kanalen en sociaaleconomische ontwikkelingssamenwerking.

Mensen vluchten meestal niet vrijwillig, maar vanwege onleefbare situaties in eigen land. De Europese Unie kan deze landen logistieke en humanitaire hulp aanbieden, om zo haar globale rol op te nemen.

Mensen migreren met een welbepaalde reden en laten hierbij hun vertrouwde omgeving, woonplaats, vrienden, familie, eigendommen, en nog zoveel meer achter, wetende dat ze een langdurende en onzekere vlucht recht in de ogen kijken. Belgisch en Europees migratie- en buitenlands beleid moet erop gericht zijn om de mensen weer hoop en toekomst te bieden. Dit gebeurt niet door muren te bouwen, en onzinnig lange onzekere procedures te creëren. Een daadkrachtig, menswaardig, en snel migratiebeleid geeft mensen in een uitzichtloze situatie opnieuw de toekomstkansen die hen in hun thuisland zijn ontnomen. Met onze voorstellen hopen wij ons steentje bij te dragen aan dit debat.

De volledige congrestekst vind je hier.

#detoekomstisvanons