15 okt 2018

M/V schrappen van de identiteitskaart

Identiteit en identiteitskaart
Op dit moment kan je je ‘geslacht’ op je identiteitskaart laten veranderen zonder enige medische
vereisten. Sinds 3 januari dien je gewoon een aanvraag in, en na 3 maanden kan je een nieuwe id krijgen. Dit heeft feitelijk als gevolg dat je ‘geslacht’ op je identiteitskaart niet meer je geslacht
is, maar je gender-identiteit. Het punt is: je genderidentiteit doet er voor de wet helemaal niet
toe, en kan dus perfect van je identiteitskaart verwijderd worden. Je biologisch geslacht blijft
natuurlijk belangrijk om medische redenen, bv voor bepaalde ziektes, of voor voortplanting. Een
dokter gaat voor bepaalde zaken moeten weten wat er in je onderbroek zit. Echter, daarvoor
moet je dat niet op je identiteitskaart zetten. Je bloedgroep is medisch gezien ook belangrijk,
maar die staat ook niet op je identiteitskaart.


Gender
Je genderidentiteit is heel belangrijk. Het is niet zo dat we genderidentiteit helemaal afschaffen,
maar het moet gewoon niet op je identiteitskaart. Dit kan je met godsdienst vergelijken.
Sommigen zijn overtuigd atheïst, anderen zijn orthodox joods. Dit staat echter niet op je
identiteitskaart, hoewel het wel heel belangrijk is. Je kan je heel erg mannelijk voelen, of een
beetje vrouwelijk, of een beetje tussenin of nog iets anders, én dit kan heel belangrijk voor je zijn.
Toch hoeft het, net als godsdienst, niet op je identiteitskaart te staan.


De wet
Tot enkele jaren geleden mochten holebi’s niet trouwen, geen kinderen adopteren. Het was dus
belangrijk dat de staat wist of je een man of een vrouw was, want ze moesten kunnen checken of
je wel mocht trouwen. Al deze ongelijkheden zijn weggewerkt. Het doet er nergens meer toe of je
man of vrouw bent: je mag trouwen met eender wie, je hebt evenveel rechten… Voor de staat
doet het er dus niet meer toe welk geslacht/gender je hebt, dus we kunnen het schrappen van je
identiteitskaart!


Hokjesdenken?
Sommige transgenders willen heel graag “wisselen” van gender. En dat kan dus sinds kort
redelijk gemakkelijk. Maar, er zijn ook transgenders die niet per se willen wisselen. Zij voelen zich
gewoon niet zo heel erg thuis in hun hokje, maar willen niet per se verhuizen naar een ander
hokje. Voor deze mensen is het redelijk idioot, of zelfs confronterend, dat er M of V op hun
identiteitskaart staat. Misschien willen ze liever X. Of X met een vleugje M. Of VXX. Er zijn
redelijk wat mogelijkheden. Moeten we die allemaal beschikbaar maken op je identiteitskaart?
Neen. Haal het er gewoon af. En laat mensen zijn wie ze willen zijn.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons