LeVo

Welkom bij LeVo

Hier vind je heel wat info voor jou als lid of bestuurslid.

Binen Jong Groen hebben we ook enekel belangrijke documenten over onze interne werking.

Algemene Vergadering

Alle leden kunnen de verslagen van de Algemene Vergadering inkijken.

#detoekomstisvanons