16 okt 2018

Meer korte keten productie

Korte keten gaat verder dan voeding.

Ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manieren van productie horen sterker
aangemoedigd te worden. In dit strijdpunt streven we op Europees niveau naar een legale basis
voor het weigeren van de invoer/productie van bepaalde producten omdat een overdreven
negatieve ecologische of maatschappelijke impact hebben. (bv. Eucalyptus- en pijnboomhout uit
Chili, bepaalde kledingmerken, energie uit fossiele brandstoffen, ...). Hiermee bouwen we verder
op reeds bestaande uitzonderingsmaatregelen op de vrije markt.
Anderzijds willen we bestaande initiatieven voor verantwoorde productie sterker ondersteunen,
zoals stadslandbouw en lokale markten, (gedecentraliseerde) groene energieproductie, ... Op
stedelijk maar ook gewestelijk of federaal niveau kan sterker ingezet worden op het matchen
van lokale producenten en nabije afzetmarkten. Bv. in Brussel kunnen markten georganiseerd
worden met voedsel uit Pajottenland, in plaats van dit voedsel te exporteren en voedsel uit het
buitenland te importeren. Zo verspillen we minder energie, zijn we minder afhankelijk van
onzekere stromen ten tijde van gevaarlijke klimaatverandering, hebben we gemakkelijker
controle over de productie.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons