Onderhoud Poolse ambassade

De klimaattop van Warschau was geen succes, verre van. Het Poolse voorzitterschap van de COP 19 speelde hierin een negatieve rol. Daarom stapte Jong Groen vandaag samen met écolo j en FYEG (de koepelorganisatie van de Europese jonge groenen) naar de Poolse ambassade in Brussel om onze bezorgdheid te uiten over de houding van Polen ten aanzien van het Europese en globale klimaatbeleid.

Voor Jong Groen is het klimaat altijd een prioriteit geweest en ook dit jaar stond het hoog op onze agenda. We reisden met een tiental van onze leden met de klimaattrein naar Warschau en toonden daar - al roepend, zingend en vaandelzwaaiend - aan de verzamelde wereldleiders dat jongeren wakker liggen van het milieu en hun toekomst. Twee weken later was de tijd rijp voor een evaluatie en Jong Groen Brussel tekende samen met JNM het te volgen pad uit naar de klimaattop van 2015 in Parijs. We gaan aan het bureau van Joke Schauvliege met onze zaklamp op zoek naar het Vlaamse klimaatbeleid, we reizen al stappend, fietsend en trein-tram-bussend naar de Franse hoofdstad en, last but not least, we transformeren onze nationale voetbalploeg in de Groene Duivels. Uiteindelijk moeten we in Parijs samen overeen komen over een bindend, mondiaal klimaatakkoord ofwel een volwaardige opvolger van het Kyoto-protocol.

Polen heeft altijd weigerachtig gestaan tegenover ambitieuze Europese klimaatdoelen. Hun economie is sterk gebaseerd op steenkool en de Poolse regering ziet de plaatselijke ontginning van schaliegas als één van hun prioriteiten. Je moet geen briljant politiek analist zijn om te weten dat de groenen daar niet in de regering zitten... Als voorzitter van de COP 19 spraken ze ook openlijk over een matiging van de Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en ze organiseerden tegelijkertijd zelfs een top over "schone steenkool".

FYEG vond dit een onaanvaardbare houding en riep op om gezamenlijk de Poolse ambassadeurs op het matje te roepen. Jong Groen schreef een brief naar de ambassade in Brussel en werd samen met écolo j uitgenodigd voor een onderhoud. Het was een interessant maar weinig vruchtbaar gesprek. Onze Poolse gastheren, twee grijze mannen in maatpak, ontkennen alle wetenschappelijke bewijzen van klimaatopwarming en minimaliseren de afwijzende houding van Polen in de klimaatonderhandelingen. Weinig hoopgevend dus. Ze benadrukken bovendien het sociaal-economische belang van de steenkoolindustrie en wijzen op het specifieke karakter van hun economie.

Toch hopen we dat we Polen duidelijk hebben gemaakt dat een economische transitie mogelijk is zonder een sociale catastrofe en dat sterke Europese klimaatdoelstellingen ons allen ten goede komen. Hun slotzinnetje "we zijn allemaal ecologisten" klinkt hoopvol, maar niet overtuigend. Verdere actie blijft dus nodig. Ziedaar het bestaansrecht van Jong Groen.