terug naar suggesties standpunten wonen

1. Studentenkoten

Standpunt: Voor Jong Groen moet er meer geïnvesteerd worden in studentenkoten opdat studenten de private huurmarkt minder onder druk zetten. Dit dient te gebeuren door investeringen in de huidige studentenkoten enerzijds alsook door het bouwen van nieuwe studentenkoten anderzijds.

 

Meer info: De afgelopen 20 jaar kwamen er heel wat studenten bij, terwijl de wooneenheden die voor hen werden gebouwd heel beperkt bleven. Dit zet de particuliere woningmarkt enorm onder druk, doordat studenten samen een woning gaan huren op deze markt en zo de huurprijzen voor iedereen omhoog duwen.

 

Hoe minder studentenkoten er op de markt zijn, hoe meer studenten uiteindelijk ook zullen kiezen voor een studentenkot dat te duur of niet geschikt is. Het aanbod is vandaag noch ruim, noch divers genoeg. Dit terwijl er volgens prognoses in België nood zal zijn aan 95.000 extra studentenkoten tegen 2030.

 

Daarom dient de overheid enerzijds zelf te investeren in studentenkoten en ook zelf nieuwe studentenkoten te bouwen. Anderzijds moet de private markt ook gestimuleerd worden om zelf extra investeringen in studentenkoten te doen.

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).


Hoe zou je deze suggestie taggen?
Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons