terug naar suggesties standpunten wonen

4. Housing first

Standpunt: Jong Groen omarmt het principe van ‘housing first’, waarbij mensen in een kwetsbare situatie eerst een woning krijgen. Vandaaruit volgt dan een intensieve begeleiding naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. 

 

Meer info: Nu is het vaak zo dat iemand eerst aan een aantal criteria moet voldoen vooraleer er een woning kan toegekend worden. Het gebrek aan een degelijke vaste woning leidt echter vaak tot allerlei problemen, waardoor de begeleiding en het voldoen aan de criteria bemoeilijkt wordt, hetgeen al te vaak uitmondt in een vicieuze cirkel. Dankzij housing first moeten mensen zich niet in de schulden werken om adequaat en veilig te kunnen wonen. Een zekere basis die zelfstandigheid geeft kan mensen uit precaire situaties redden of voorkomen dat ze ernaar afzakken. In het maatschappelijke kosten en baten plaatje is de stimulans van bestaande initiatieven op dat vlak een rationele beleidskeuze. 

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).


Hoe zou je deze suggestie taggen?
Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons