terug naar suggesties standpunten wonen

3. Erfpacht

Standpunt: Jong Groen vindt dat overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen de wooneenheden en bouwgronden die ze bezitten, niet langer mogen verkopen op de private markt. Deze eigendommen moeten steeds ter beschikking staan van het algemeen belang en moeten worden gebruikt voor het bouwen van sociale woningen of het principe van een erfpacht moet worden toegepast.

 

Meer info: Er is vandaag heel wat nood aan bouwgrond en gebouwen, de overheid verkoopt de grond en gebouwen die zij bezitten vandaag echter vaak omwille van financiële redenen. Zo komt deze grond terecht in private handen en wordt deze grond niet gebruikt in het belang van de gemeenschap. In plaats van sociale woningen kunnen er zo bijvoorbeeld dure appartementen worden opgebouwd wat de woonmarkt niet stabiliseert voor de gemiddelde Belg.

 

Erfpacht betekent dat iemand het recht heeft om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een bepaalde periode.

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).


Hoe zou je deze suggestie taggen?
Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons