Federale regering laat jongeren in de steek

De federale regering heeft jongeren in de steek gelaten. Dat bleek deze middag bij de voorstelling van een uniek, taalgrensoverschreidend jongerenrapport van Jong Groen en ecolo j - de Franstalige tegenhanger. Vooral minister van Werk Monica De Coninck en minister van binnenlandse zaken Joëlle Milquet hebben het verkorven. "Jongeren verdienen beter", aldus de Groene jongeren.

"Monica De Coninck bleek niet de minister van Werk, maar van jeugdwerkloosheid. Ze slaagde er maar niet in om een coherent plan voor te stellen, gedragen door de gewesten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Stageplaatsen werden niet ingevuld, de werkcheques waren niet meer dan een losse flodder. Met de beperking van de wachtuitkering ontnam ze jongeren helemaal hun perspectief. Het was net alsof De Coninck voorzitter van het OCMW gebleven is", aldus de Groene jongerenvoorzitters "want na Di Rupo I is voor veel jongeren het OCMW het enige alternatief".

"De manier waarop deze regering en minister Milquet in het bijzonder, niet alleen een bijzonder slechte GAS-wet ingevoerd hebben én uitvoering geven, maar bovendien de mening van 213 middenveldorganisaties aan de kant hebben geschoven is ongezien. Het is vandaag nog altijd niet duidelijk waarom persé jongeren van 14 met GAS-boetes bestraft moeten kunnen worden".

Naast de aanpak van jeugdwerkloosheid en de afschaffing van de GAS-wet pleiten de jonge Franstalige en Vlaamse Groenen voor de invoering van een federale kieskring. "Het is niet logisch dat we enkel Nederlandstalige partijen kunnen beoordelen op de dag van de verkiezingen, terwijl de regering evenveel Franstalige als Nederlandse ministers telt". "Het is jammer dat we nog geen federale kieskring hebben, nu hoeft Monica zich geen zorgen te maken over ontevreden Waalse jongeren, en Milquet ligt duidelijk ook niet wakker van het Vlaamse middenveld dat vraagt om de leeftijdsverlaging voor GAS niet door te voeren. Democratie stopt niet aan de taalgrens."

Kiezen voor een federale kieskring is kiezen voor meer democratie

Thema: