Naar een inclusief en toegankelijk Jong Groen

Bouw mee aan een Jong Groen waar racisme en seksisme geen plaats kennen en alle leden, ongeacht geloofsovertuiging, financiële draagkracht, opleidingsniveau, beperkingen en kwetsbaarheden, gelijkwaardig kunnen deelnemen en ieders mening telt!

Met Jong Groen streven we naar een laagdrempelige, inclusieve werking waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.We doen al heel wat om van Jong Groen een warm en veilig thuis te maken, in overeenstemming met onze missie en visie. We engageren er ons graag toe het nog beter te doen voor en door onze geweldige leden.

Via deze website sprokkelen we alle good practices bij elkaar én geven we jou de kans om extra, concrete suggesties te doen! Ons team gaat graag met je input aan de slag!

 

Scroll even door alle voorstellen op deze website, becommentarieer en tag naar hartenlust en... aarzel niet om zelf input te geven! 


Wil je Jong Groen graag ook bijstaan met raad en daad en vanuit jouw ervaring en kennis meebouwen aan een inclusief en toegankelijk Jong Groen? Dan ben je ook van harte welkom in onze werkgroep inclusiviteit
Je kan je aansluiten door je engagement te registreren via onze ikdoemee-pagina of een mailtje te sturen naar Laura Schuyesmans, bestuurslid Vrijwilligersbeleid, via [email protected]

 

Laura Schuyesmans

bestuurslid Vrijwilligersbeleid
[email protected]

Stel je problemen vast binnen Jong Groen, of heb je een bezorgdheid en weet je niet waar naartoe? Leg jouw probleem voor aan een van de twee API's (Aanspreekpunt Integriteit). Zij staan klaar om naar jouw verhaal te luisteren én, als jij dat wil, naar een oplossing te zoeken. Alle vragen worden in vertrouwen behandeld. Je kan hen contacteren via deze link

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons