20 mrt 2013

Jeugdwerkloosheid

Ondernemerschap stimuleren, één statuut creëren voor ambtenaren, bedienden en arbeiders en interimarbeid reguleren.

Jong Groen organiseerde in Kortrijk een nationaal congres om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Want jongeren zijn het eerste slachtoffer van de crisis. Met 50 voorstellen hervormen de jongeren het onderwijs, maken ze de arbeidsmarkt toegankelijk voor jonge werkzoekenden en stimuleert Jong Groen vernieuwend ondernemen.

Bram Van Braeckevelt:  "Er is werk tekort voor jongeren. Activering is dus niet heiligmakend. Om meer jobs te creëren wil Jong Groen ademruimte voor ondernemingen en investeringen in sociale economie. Kwalitatieve tewerkstellingsbegeleiding is een belangrijke verantwoordelijkheid van de gewesten én de lokale overheden. Geen besparingen, maar investeringen zijn bij Actiris en VDAB zijn vandaag aan de orde "

Werkbaar werk staat centraal met de mogelijkheid om 10 jaar tijdskrediet op te nemen binnen een 45-jarige loopbaan mét vervangingsplicht vanaf 3 maanden. Reguliere contracten krijgen voorrang op interim-arbeid en discriminatie behoort tot het verleden. De statutaire benoemingen bij ambtenaren schaft Jong Groen af om het statuut van ambtenaren, bedienden en arbeiders op een kwalitatieve manier gelijk te schakelen. Met een nieuwe loonvorming zorgen de Jong Groenen voor een hoger startloon. Bovendien beperken ze een loonsverhoging op basis van anciënniteit tot maximum 10 jaar binnen dezelfde functie.

De beslissingen van de regering en het nationaal sociaal overleg ondergaan een jongerentoets door een jongerenadviesraad van jongeren van de sociale partners en jeugdraden van de gemeenschappen.

Jongerenwerkloosheid kent geen grenzen. Jong Groen stelt dat enkel een centrale aanpak jeugdwerkloosheid kan verhelpen. Daarom roepen de jongeren op tot een taskforce van verschillende overheden (van de stad tot Europa) en sociale partners. Om de chaos aan verschillende maatregelen te vermijden is er jaarlijks een evaluatie nodig van de bestaande initiatieven.

Ook nieuwe ondernemingsvormen zoals coöperatieven maken duurzame productie en lokale tewerkstelling mogelijk. Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven kiest Jong Groen voor een transparante fiscaliteit en voor de notionele belastingsaftrek is geen plaats. KMO's genieten van een tijdelijk verlaagde bijdrage bij de eerste 5 werknemers.

De uitstroom van 12% ongekwalificeerde jongeren vermindert door drastische onderwijshervormingen. De rol van de leerkracht komt tot zijn recht in kleinere klassen van 15 leerlingen. De opdeling tussen het lager en secundair onderwijs valt weg door een systeem van drie keer vier jaar, want later kiezen is bewuster kiezen. Het Brussels gewest, bevoegd voor onderwijs is een hefboom voor de toekomst van Brusselse kinderen en jongeren. Immersieonderwijs in Brussel en Vlaanderen versterkt meertaligheid.

Bram Van Braeckevelt:  "Jong Groen formuleert in haar congrestekst gedurfde voorstellen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Jong Groen laat onze generatie niet verloren gaan. Door te kiezen voor hervorming en aan de hand van coherente voorstellen wil Jong Groen kwaliteitsvolle jobs voor elke jongere. De tijd van loze woorden is voorbij. Daadkracht, daar wachten tienduizenden jongeren nu op."


De volledige congrestekst vind je hier.

#detoekomstisvanons