Info vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers bij Groen en 11.11.11

Heb je zin om twee jaar lang Jong Groen te vertegenwoordigen? Jong Groen heeft twee zitjes in de Politieke Raad van Groen en één zitje in de Algemene Vergadering van 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. 

Interesse? Hier vind je alle informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden.

Dit is alvast belangrijke informatie om te weten: 

 • We verkiezen onze vertegenwoordigers tijdens de bestuursverkiezingen van 18 september. 
 • Deze functies worden verkozen voor twee jaar. 
 • De twee vertegenwoordigers in de Politieke Raad van Groen mogen niet dezelfde genderidentiteit hebben. 
 • De vertegenwoordigers werken sterk zelfstandig, maar kunnen rekenen op het nationale bestuur en de medewerkers voor eventuele ondersteuning. 
 • De vertegenwoordigers spreken nooit uit eigen naam maar vertegenwoordigen steeds de standpunten van Jong Groen. Om dit te garanderen is terugkoppeling naar de leden erg belangrijk. 

Houd zeker zondag 18 september vrij voor de verkiezingen.

Terug naar de algemene infopagina 


PoRa Vertegenwoordiger

De Politieke Raad van Groen (ook wel de Pora genoemd) is zowat het parlement van onze ouderpartij. 

De vertegenwoordigers van Jong Groen zorgen er twee jaar lang voor dat:

 • Jong Groen een actieve rol speelt in de politieke raad van Groen
 • Standpunten, voorstellen, amendementen van Jong Groen op de agenda worden gezet van de Politieke Raad
 • Ze vormen dus een belangrijke brug tussen Jong Groen en Groen. 

De vertegenwoordigers spreken steeds in naam van Jong Groen (en dus niet uit eigen naam):

 • Ze verdedigen de standpunten van Jong Groen op de politieke raad. 
 • Wanneer de leden van Jong Groen, via een Open Forum, een standpunt hebben ingenomen over een onderwerp dat op de politieke raad wordt besproken, zijn de vertegenwoordigers gebonden aan deze standpunten, zowel in hun tussenkomsten als in hun stemgedrag. 
 • Als er geen officieel standpunt van Jong Groen is, doen zij hun uiterste best om aan te voelen wat er leeft onder de leden. 
  • Hiervoor koppelen ze terug met het bestuur en de werkgroep die de PoRa vertegenwoordigers ondersteunt. 
 • De vertegenwoordigers brengen verslag uit over de politieke raad op het Open Forum en aan het nationale Jong Groen bestuur. Zo blijft Jong Groen steeds op de hoogte van de werking van Groen. 

De twee PoRa vertegenwoordigers vormen samen een team 

 • Ze trekken samen ook een werkgroep van geïnteresseerde leden die de werking van Groen van dichtbij opvolgt. 
 • Ze trachten steeds zo transparant mogelijk te werk te gaan. 
 • Ze onderhouden nauw contact met de covoorzitters van Jong Groen en het nationale bestuurslid basisdemocratie en standpuntbepaling. 

Wat je hier kan oppikken

 • Een netwerk binnen Jong Groen en Groen
 • Zicht op de interne werking van een politieke partij
 • Ervaring met complexe dossiers en besluitvorming 
 • Het aansturen en b-betrekken van een team vrijwilligers. 

11.11.11 vertegenwoordiger 

11.11.11 is de Koepel van Internationale Solidariteit. Net als de andere democratische politieke jongerenbewegingen is Jong Groen lid van deze koepel. Dat geeft ons een plek in hun Algemene vergadering (of AV). 

Als vertegenwoordiger van Jong Groen in deze AV waak je mee over het correcte verloop van de werking van de koepel. 

 • Je neemt deel aan gemiddeld 2 AV’s per jaar. Die gaan meestal door in Brussel, tijdens een weekavond.
 • Je waakt mee over de visie en missie van 11.11.11 en over het correct gebruik van hun middelen. 
  • Je hebt enkele noties van financiën, zodat je mee de jaarlijkse begroting kan bespreken. 
 • Je koppelt geregeld terug aan de medewerkers van Jong Groen en het nationale bestuur. Je vormt dus de brug tussen 11.11.11 en Jong Groen.
  • Je promoot de campagnes, events en boodschappen van 11.11.11 binnen Jong Groen. 
 • Daarnaast zie je ook waar de organisatie haar nadrukken wil leggen voor de toekomst en waar ze mee bezig is op een dieper, inhoudelijk niveau.

De vertegenwoordiger spreekt steeds in naam van Jong Groen (en dus niet uit eigen naam):

 • Je verdedigt de standpunten van Jong Groen indien nodig. 
 • Wanneer de leden van Jong Groen, via een Open Forum, een standpunt hebben ingenomen over een onderwerp dat op de AV wordt besproken, is de vertegenwoordigers gebonden aan deze standpunten, zowel in je tussenkomsten als in je stemgedrag. 
 • Als er geen officieel standpunt van Jong Groen is, dan haal je advies bij het nationaal bestuur en (eventueel) de medewerkers. 

Gemiddelde tijdsinvestering: 

 • 2 vergaderingen per jaar van ongeveer 3 uur. Maximaal een uur voorbereiding voor de AV om de documenten eens door te nemen.
 • Tussendoor een uur of langer om promotie te maken voor campagnes, events en boodschappen die 11.11.11 steunde of verspreidde.
 • Enkele uren per jaar om zeker goed op de hoogte zijn van de najaarscampagne van 11.11.11 en om de info, posters, … te verspreiden hierrond onder de leden van Jong Groen. 

Wat je hier kan oppikken

 • Een netwerk in het Vlaams middenveld 
 • Inzicht in de werking in één van de grootste vlaamse NGO’s
 • Ervaring met complexe dossiers en besluitvorming

Terug naar de algemene infopagina 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons