15 okt 2018

Imamopleiding in België

In België is er geen imamopleiding. Niemand weet hoeveel imams er zijn. Iedereen die genoeg
weet over de Koran mag de eredienst voorzitten. Lonen en pensioenen hangen hier ook mee
samen: als priester (en ook als rabbi) krijg je een loon en een pensioen van de overheid. Als imam
niet en ben je dus afhankelijk van aalmoezen of de financiën van de lokale moskee.

De meeste imams vandaag zijn mensen van het buitenland die als imam naar hier komen. Heel
vaak kennen de situatie hier in België niet goed, of kunnen ze geen Nederlands spreken. Als
mensen met hun imam willen praten over hoe ze tussen 2 culturen moeten leven, kunnen veel
Imams geen antwoord bieden.
Jong Groen pleit voor meerdere imamopleiding in België opgesteld in samenspraak met de
moslimexecutief en de diverse islamitische gemeenschappen. In Nederland zijn er wel 2
imamopleidingen. Analoog aan het Nederlands systeem willen we in België een kwalitatieve en
multidisciplinaire opleiding bieden die de Imams ruimte geeft zich in hun geloof te verdiepen en
tegelijkertijd deze te linken aan de Belgische situatie om bruggenbouwers te worden. Deze
opleiding bevat een verplichte cursus gevorderd Nederlands en Arabisch en heeft als einddoel de
imam te erkennen. Dit betekent dat het beroep “imam” ook erkend wordt als officieel beroep.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons