gratis basisgezondheidszorg

Basisgezondheidszorg moet gratis zijn, extra kosten bij bv. operaties worden terugbetaald naargelang de inkomensschaal van je gezin.

Iemand met financiële moeilijkheden schrapt gezondheidszorg meestal als eerste uit zijn budget. Nochtans is dit een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven. Jong Groen vindt dat iedereen recht heeft op gepaste gezondheidszorg. Daarom moet basisgezondheidszorg, net als het verkrijgen van medicatie op voorschrift, voor iedereen gratis zijn. Iedereen, daarmee bedoelen we iedere persoon die behoefte heeft aan gezondheidszorg, dus ook mensen zonder papieren.

Geestelijke gezondheidszorg maakt integraal deel uit van basisgezondheidszorg en moet dus ook gratis aangeboden worden. Het professioneel aanbod moet fors worden uitgebreid om zo de bestaande wachtlijsten weg te werken.

[standpunt #2, thema Armoedebestrijding en Leefomstandigheden]

 

Het bovenstaande standpunt werd door de leden van Jong Groen aangenomen op het Amendementencongres van 24 april 2021. #JGCongres21 

Alle leden van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden. Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking,... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen.

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update Amendementencongres 2021)


Deel je kennis met Jong Groen

Wil jij je ook inzetten voor een groenere en socialere wereld? Heb je over bepaalde thema's kennis die je graag wil delen met de leden van Jong Groen?
Vink via onze website de thema's af waarvoor we je om je input en expertise mogen vragen en ... deel je kennis!

DEEL JE KENNIS

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons