15 okt 2018

Gender in het onderwijs

De Vlaamse overheid gaat na hoe gender en seksualiteit vandaag in het onderwijs aan onze jeugd
aangeleerd wordt en welke vooroordelen doorgegeven worden. Op basis daarvan stelt ze nieuwe
onderwijsrichtlijnen op die bijdragen aan een genderneutrale en respectvolle maatschappij,
inclusief in het seksuele domein. In die richtlijnen wordt werken rond stereotypering vanaf de
kleuterschool opgenomen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons