Geen militarisering van onze Europese grenzen!

Verbied en bestraf de eenzijdige sluiting of militarisering van de Europese grenzen door lidstaten zoals Hongarije, die tevens lid zijn van de Schengenzone. Europa moet hier kordaat in optreden.

Europa moet hulp bieden om de vluchtelingenproblematiek ter plaatse te ondersteunen. Daarnaast dient het vooral in te zetten op een sterke strategie die gezamenlijk is uitgedacht tussen de lidstaten.
De lidstaten moeten dan samen dit afgesproken migratiebeleid implementeren, lidstaten kunnen en mogen niet alleen handelen. Een doelgerichte en gezamenlijke aanpak is opportuun.

 

[standpunt #19, thema Europa en Internationale Politiek]

 

Het bovenstaande standpunt werd door de leden van Jong Groen aangenomen op het Amendementencongres van 24 april 2021. #JGCongres21 

Alle leden van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden. Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking,... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen.

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update Amendementencongres 2021)


Deel je kennis met Jong Groen

Wil jij je ook inzetten voor een groenere en socialere wereld? Heb je over bepaalde thema's kennis die je graag wil delen met de leden van Jong Groen?
Vink via onze website de thema's af waarvoor we je om je input en expertise mogen vragen en ... deel je kennis!

DEEL JE KENNIS

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons