GAS: onze standpunten

Jong Groen kijkt al sinds lange tijd erg kritisch naar het systeem van de GAS-boetes en in het bijzonder naar een toepassing op jongeren en minderjarigen.

Welke bezwaren heeft Jong Groen bij de GAS-wetgeving?

 • Overlast heeft geen duidelijke definitie. Iedereen interpreteert overlast op een andere manier en dat leidt tot willekeur waardoor jongeren geviseerd kunnen worden.
 • Wat de één ziet als overlast is voor de ander normaal jongerengedrag. Laten we vooral tolerant zijn en jongeren nog jong laten zijn. Negatieve beeldvorming over jongeren is schadelijk.
 • De toepassing van GAS voor minderjarigen en uitbreiding naar 14-jarigen is tegenstrijdig met de  visie in het jeugdbeschermingsrecht. Dat gaat uit van de strafrechtelijke meerderjarigheid op 18 jaar.
 • Volgens Jong Groen is een geldboete geen zinvolle sanctie voor jongeren. Jongeren krijgen geen kans om hun gedrag recht te zetten of hun negatief gedrag om te zetten in iets positiefs voor hun school, buurt, hun omgeving.
 • De oplossing voor sommige problemen of gevoelens van overlast liggen niet bij sancties of individuele bemiddeling, maar in bijvoorbeeld een buurtdialoog of infrastructuur.

Jong Groen ijvert voor:

 • Voldoende ruimte waar jongeren hun ding kunnen doen; uitgaan, hangen, sporten,... Het geeft hen kansen om zich te ontplooien.
 • Een politiereglement dat duidelijk omschrijft wat overlast is en wat niet. Het geluid van spelende kinderen en jongeren hoort in ieder geval niet thuis in de categorie 'overlast', net normaal gedrag van kinderen en jongeren. Weg met de overbodige en absurde regeltjes.
 • Een goede samenwerking tussen buurt- en jongerenwerkers en politie. De (wijk)politie moet meer oog hebben voor de leefwereld en de rechten van kinderen en jongeren.
 • Overleg, duiding en bemiddeling moeten altijd op de eerste plaats komen.
 • Alternatieve straffen die verband houden met het grensoverschrijdend gedrag, wanneer straffen echt nodig is.
 • De jeugdraad of een focusgroep van jongeren die veiligheidsbeleid in de gemeente mee vorm geeft. De rol en houding van de politie ten aanzien van jongeren krijgt ook aandacht.

Eerdere initiatieven van Jong Groen over GAS:

Thema: