Extra bestuursverkiezingen - bestuurslid actie

Om persoonlijke redenen besloot Fatima, ons bestuurslid actie, diens functie in het nationaal bestuur van Jong Groen stop te zetten. We willen Fatima uiteraard heel erg bedanken voor diens inzet de afgelopen maanden!

Omdat er de komende maanden terug heel wat mogelijkheden aankomen om actie te voeren (leve code geel!), gaan we nu op zoek naar een nieuw bestuurslid actie. Op zaterdag 26 maart, om 15u, komen we dan ook digitaal samen om een nieuw bestuurslid te verkiezen. Die dag houden we ook een Algemene Vergadering waar elke Jong Groen afdeling zal voor worden uitgenodigd. Inschrijven voor de verkiezingen verloopt echter apart en kan via deze pagina.  

We zoeken dus een enthousiast Jong Groen lid dat zich een half jaar lang (tot midden september 2022) wil inzetten om sterke en leuke acties te organiseren. Belangrijk: Door onze interne regels over genderevenwicht in het bestuur, kunnen enkel leden die zich niet als vrouw identificeren zich kandidaat stellen voor deze functie.

Alle nodige info over de functie en de procedures lees je hieronder. Al onze functies zijn vrijwillig en dus onbetaald. Maar Jong Groen staat wel in voor vervoerskosten en andere onkosten die je in je functie zou moeten maken.

Zoek je meer informatie of heb je vragen over de functie? Neem dan zeker contact op met de covoorzitters van het bestuur; Jordy ([email protected]) en Paola ([email protected])

Zoek je meer informatie of heb je vragen over de online verkiezingen zelf? Neem dan zeker contact op met Aimen ([email protected]voorzitter van onze Raad van Bestuur) of [email protected] (medewerker van Jong Groen)

Je kan je kandidaat stellen door dit formuliertje te downloaden, in te vullen, en door te mailen naar [email protected] met als onderwerp "kandidatuur bestuurslid actie". 

Timing

  • 23 maart, 23u59: Deadline om je kandidatuur in te dienen via [email protected]
  • 26 maart, 15u: Online verkiezingen van de openstaande functie, net voor de Algemene Vergadering - stem voor je favoriete kandidaten! 

Zelf interesse of twijfel je nog?

Twijfel je of een bestuursfunctie wel iets voor jou is? Kan je niet goed inschatten hoeveel tijd en energie dat zoal vraagt? Zit je met praktische of andere vragen? Lees dan zeker hieronder alle info rustig door.

Weet je sowieso al dat je je kandidaat wil stellen? Houdt dan zeker de datum van de verkiezing (en AV) (26/03) vrij in je agenda! 

Bestuurslid Actie: Wat en hoe?

Ben je een creatieve activist? Kom je graag op straat om onrecht aan te klagen? Zie je jezelf als een doener met organisatietalent? Schuilt er een hacktivist en/of knutselaar in je vingers? Maak je graag anderen warm voor acties?

Het bestuurslid Actie is verantwoordelijk voor het organiseren van Jong Groen acties. Samen met de rest van het bestuur en de werkgroep Ecowarriors worden er acties opgezet binnen het jaarthema (wonen) en het jaarplan van het nationaal bestuur. Maar je hebt zeker ook de vrijheid om andere acties uit te werken en in te spelen op de actualiteit. Je staat in voor de aanwezigheid van Jong Groen op acties van het Belgische middenveld zoals bijvoorbeeld de klimaatmarsen, manifestaties van Hart boven Hard, de pride, etc.

Als bestuurslid actie trek je de actiewerkgroep ‘Ecowarriors’ (zowel online als in real life) waar acties worden bedacht en uitgevoerd. Samen zorgen de werkgroep en het bestuurslid zo voor acties met impact in onze samenleving die de zichtbaarheid voor Jong Groen versterken.

Je ondersteunt, faciliteert en vormt ook vrijwilligers in het organiseren van acties, zowel lokaal als nationaal. Om dit alles vlot te doen verlopen werk je nauw samen met de pers- en communicatieverantwoordelijke, het voorzittersduo, afdelingen en werkgroepen. Tot slot ben je het aanspreekpunt voor vrijwilligers die bottom-up acties willen opzetten.

Het bestuur algemeen

Tien mensen vormen een jaar lang het bestuur van Jong Groen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de werking van Jong Groen, zetten activiteiten op, werken standpunten uit, ondersteunen onze afdelingen en bedenken acties. Zowel ecologische ideologen, organisatorische talenten, activistische duizendpoten als sociale vrijwilligerondersteuners voelen zich er thuis. De bestuursploeg is dus erg complementair samengesteld en draagt inhoudelijk (politiek en beweging) de eindverantwoordelijkheid van Jong Groen. Het bestuur staat daarin gelukkig niet alleen, maar wordt ondersteund door twee personeelsleden en door de raad van bestuur.

Hier kan je alvast kennis maken met de huidige leden van het bestuur: jonggroen.be/bestuur

Een aantal nuttige zaken om te weten over het bestuur in het algemeen:

  • Als Jong Groen-lid kan je je kandidaat stellen voor elke functie ongeacht je opleiding, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, sociale achtergrond of een eventuele fysieke of mentale beperking. Wat telt is je engagement en gedrevenheid!
    • Opgelet: Door onze interne gender regels, staat deze functie deze keer enkel open voor mensen die zich niet als vrouw identificeren. Je mag ook maximaal 31 jaar oud zijn om kandidaat te kunnen zijn.  
  • Als verkozen bestuurslid neem je in principe aan alle bestuursvergaderingen deel. De data van die vergaderingen leg je samen met de rest van het bestuur vast. Hou rekening met één weekavond om de twee weken. Traditioneel vinden die vergadering plaats in Brussel, maar het bestuur kan altijd onderling overeenkomen om op andere locaties te vergaderen. In deze corona tijden wordt er ook geregeld gekozen voor online vergaderingen. Heb je niet het nodige materiaal daarvoor? Laat dat je kandidatuur zeker niet afschrikken! Eens verkozen vinden we sowieso een oplossing hiervoor. 
  • Daarnaast word je verwacht aanwezig te zijn op de activiteiten die het bestuur overal in België organiseert (in principe altijd bereikbaar met het openbaar vervoer). Dat wordt al snel een avond per week en heel geregeld een weekendactiviteit. Als bestuurslid neem je dus een stevig engagement op. Wees je bewust dat dit een impact kan hebben op je andere engagementen of hobby's.
  • Als bestuurslid heb je een eigen functie, maar je engagement is zoveel meer. Boven alles ben je deel van een team en ga je dus met andere bestuursleden en vrijwilligers aan verschillende projecten werken, ook als die niet strikt genomen binnen de omschrijving van je functie vallen.
  • Wat je functie ook is, als bestuurslid ben je een aanspreekpunt voor alle leden van Jong Groen en help jij mee leden zich thuis te voelen binnen Jong Groen. Samen met de rest van het bestuur heb je in het bijzonder de verantwoordelijkheid om te zorgen dat nieuwe leden hun weg vinden.
  • Jong Groen staat in voor de kosten die je maakt in je functie. Zo betalen we bv. je vervoerskosten terug. Heb je toch nog vragen, of voel je nog een financiële drempel om je kandidaat te stellen? Je financiële situatie mag je uiteraard niet tegenhouden om een bestuursfunctie op te nemen. Neem dus in alle vertrouwen en discretie contact op met Remco, coördinator van Jong Groen: [email protected] of +32 478 10 48 87. Samen vinden we steeds een oplossing! 

Alle bestuursleden hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Wil je meer informatie over deze functies? Twijfel dan niet om het voorzittersduo te contacteren met je vragen: [email protected] en [email protected].

Reacties

#detoekomstisvanons