16 okt 2018

Diversiteitstoets "personen met een fysieke of psychische beperking" voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel van groene politici en voor Jong Groen op alle niveau's

Diversiteit wordt nog niet voldoende geïntegreerd in het brede (beleids)denken. Hierdoor wordt
er weinig rekening gehouden met de gevolgen voor personen met een handicap bij allerhande
voorstellen en evenementen. Ook vormen groene (deel)initiatieven vaak een probleem. 
Voorbeelden : 
- Bij autodelen of deelfietsen zijn er zelden aangepaste modellen (aangepaste cambiowagen,
tandems, driewielers, fietsen met aangepast stuur) 
- fietsenstallingen waar je de fiets in de hoogte moet tillen zijn onbruikbaar voor mensen met
verschillende handicaps; 
- afvalkorven met hoge afvalopening zijn onhandig voor rolstoelgebruikers of personen met
achondroplasie,…; 
- er bestaan stedelijke afvalkorven met een klep waardoor je beide handen moet kunnen
gebruiken; 
- Bij evenementen kan het gebrek aan stoelen, tolken, lift,... voor problemen zorgen. 
- Ook staat er op uitnodigingen zelden vermeld wat de struikelblokken kunnen zijn (trappen,
wandelafstand,...)
Uiteraard zijn er ontzettend veel verschillende handicaps, maar vaak zijn er slechts kleine
aanpassingen nodig om het (deel)initiatief of event toegankelijk te maken voor een grotere
groep van personen met een fysieke beperking. 
Daarom pleit ik voor een diversiteitstoets voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel
van Groene politici. Door de diversiteitstoets maakt men steeds een denkoefening vooraleer
activiteiten te organiseren of voorstellen te doen. Zo wordt het diversiteitsdenken getraind en
verbeterd! 
De diversiteitstoets is dus een soort checklist. Er staan punten op waar het voorstel of het
evenement aan moet voldoen of mee trachten rekening te houden. De diversiteitstoets stelt
men best op met een team experten en ervaringsdeskundigen. Ook kan men - zeker in de
beginfase - feedback vragen aan dit team als er evenementen gepland staan of als je als
(toekomstig) politicus een voorstel wil doen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons