« Terug

Jong Groen Dilbeek

Als deel van de meerderheid realiseerden we de voorbije legislatuur al heel wat: een gloednieuw bos, meer groen in het straatbeeld, eindelijk nieuwe fietspaden, een enorme inhaalbeweging op vlak van betaalbare woningen, … Toch ligt er nog heel wat werk op de plank. Dilbeek kan nog heel wat eerlijker, groener en gezonder.
Dit jaar hebben we drie priotiteiten:
Een eerste prioriteit voor ons is het tekort aan kinderopvang. We willen de komende zes jaar hard werken om dit tekort op te lossen en naar het Vlaams gemiddelde te gaan, wat neerkomt op 100 extra plaatsen. Een goede start voor elk kind is immers ongelooflijk belangrijk.
Een tweede grote prioriteit voor ons is de versterking van het groene karakter van Dilbeek, met onder meer 43.000 extra bomen en een openbaar park in elke kern. Deze maatregelen zijn niet enkel goed voor de natuur en voor het klimaat, maar ook voor de mens. Groen maakt immers gelukkig, dat is wetenschappelijk bewezen. Dit hangt samen met de strijd tegen het fijn stof, waarvan we in Dilbeek meer dan teveel hebben.
Een derde prioriteit is de strijd tegen de (kinder)armoede. Uit de laatste cijfers is gebleken dat de kinderarmoede in Dilbeek opnieuw is gestegen, tot boven de 10 procent. Voor ons is het duidelijk: wij willen iedereen mee in Dilbeek. Een stevig gemeentelijk beleid om de (kinder)armoede terug te dringen is dan ook absoluut noodzakelijk, alleen op die manier kunnen we iedereen perspectief op een menswaardig en gelukkig leven bieden. En dat je op gemeentelijk niveau een verschil kan maken, bewijst bijvoorbeeld het VONK-project.

 [email protected]

Facebook-Icon-Black-1.png @JGDilbeek 

facebook-messenger.png m.me/JGDilbeek

Lokaal nieuws

#detoekomstisvanons