Statusbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De Groene Bril 2014

Jaarlijks reikt Jong Groen de Groene Bril uit, een prijs voor een organisatie die zich volledig smijt voor ons jaarthema. Dit jaar is dat thema 'actief pluralisme'.

Onze samenleving is de afgelopen 50 jaar enorm gediversifieerd en zal dat in deze globaliserende wereld verder blijven doen.  Een van de gevolgen van deze diversifiëring is dat er steeds meer verschillende overtuigingen, visies, waarden én normen door elkaar leven, hoe ga je als samenleving daar mee om? Hoe zorg je ervoor dat al deze overtuigen met elkaar in interactie kunnen gaan, hoe zorg je ervoor dat er een basis-identiteit is? Jong Groen gaat de uitdaging aan om dit onderwerp volledig uit te spitten!

Er zijn 4 organisaties genomineerd, die zich één voor één vol overtuiging inzetten voor en werken rond actief pluralisme. Het woord is aan jullie: wie verdient volgens jou de Groene Bril 2014?

Kifkif

Binnen onze samenleving is er nog veel racisme en ongelijkheid. De strijd aangaan tegen deze vormen van onrechtvaardigheid vormt het kerndoel van deze interculturele organisatie. Kifkif is een luidspreker van de stem van mensen die te weinig worden gehoord in het debat over de interculturele samenleving. Kifkif steunt deze mensen, die vaak worden afgesloten van hun grondrechten, zodat ze zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Kifkif is een platform voor kennis over interculturaliteit en deelt deze kennis ook met andere organisaties. Het wil ruimte bieden op de site, via boeken en debatten aan mensen die een positieve bijdrage leveren aan de culturele dialoog.

D'BROEJ

Brussel is een zeer jonge stad, nergens kan je zoveel jong bloed vinden. Maar aan de andere kant zie dat veel van deze jongeren onvoldoende kansen krijgen. D'BROEJ, een koepelorganisatie van acht jeugdwerkingen, richt zich op jongere in de armste wijken in Brussel. Door hen ontspanningsmogelijkheden aan te beiden, dragen ze bij tot een versterking van de positie van deze jongeren in de samenleving. 

Daarnaast richt D'BROEJ zich op het jeugdwelzijn. Zo doen ze ook aan individuele hulpverlening en zetten ze op vlak van welzijnsthema's aantal preventieve acties op.

Victoria Deluxe

Victoria Deluxe, ondertussen een begrip in het Gentse, is een sociaal artistieke werkplek. De projecten hebben niet enkel een culturele betekenis, maar evenzeer ook een groot maatschappelijk belang. De emancipatie van de deelnemers staat immers binnen elk project centraal. Door stereotypering weg te werken, levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan actief pluralisme.

Ze gaat creatief aan de slag gaan met de aanwezige diversiteit en wil zo meer sociale rechtvaardigheid bereiken.

Victoria Deluxe start een nieuwe atelierwerking op voor Gentse jongeren van diverse roots onder de naam 'Wij zijn super en divers'. Een flink deel van de bevolking herkent zich niet in het cultuur-aanbod en bovendien lopen we pakken artistiek potentieel mis doordat we onvoldoende kansen bieden aan jongeren die zich artistiek willen ontplooien. Door zich te richten naar jongeren die we normaal zelden op het podium zien, wil Victoria Deluxe de toegenomen diversiteit ook naar de culturele podia vertalen.

ROJM

ROJM is de afkorting van Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen. Eind jaren 70 staken enkele jongeren van diverse origine de koppen bij elkaar en startten een jeugdhuis.

Later zagen allerlei projecten het levenslicht en groeide het tot meer dan enkel een klassiek jeugdhuis. ROJM wil voor iedereen openstaan ongeacht zijn levensbeschouwing, afkomst, subcultuur, ... Met andere woorden het werkt aan ons jaarthema actief pluralisme! Het heeft bijvoorbeeld een specifieke werking op maat van meisjes.

Jongeren ervaren nog heel wat problemen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en breder binnen de samenleving. ROJM  biedt een antwoord op deze problemen door ze aan te pakken binnen hun laagdrempelige werking. Zo begeleidt de organisatie jongeren naar de arbeidsmarkt en kunnen jongeren er terecht voor vragen over racisme op de werkvloer. 


De stemming is afgesloten.