16 okt 2018

De afvalstroom herdacht

Jong Groen wil de afvalstroom herdenken en denkt dat kleine aanpassingen een grote impact
kunnen hebben op de afvalbergen. We zitten in steden en dorpen met papierophaal, klein
gevaarlijk afval, organisch afval, plastic, huishoudelijk water, fecalienwater, regenwater wordt
nog steeds geregeld in de riolering opgevangen en kunstmatig afgevoerd, … Etc etc.

Alle bestuursniveaus in een gemeente horen te onderzoeken hoe zij hun afvalstromen maximaal
milieubewust kunnen verwerken in samenwerking met de industrie en andere overheden. Laten
we voor elke afvalstroom nadenken op welk niveau we ons het beste organiseren voor maximale
verzameling en verwerking recyclage. Een aantal strategische projecten horen vervolgens
georganiseerd of ondersteund te worden door de steden. Enkele voorbeelden daarvan kunnen
zijn:
● Regenwater kan op het niveau van een bouwblok opgevangen worden en in een
gezamenlijke binnentuin infiltreren of opgeslagen worden voor wc-spoeling en
onderhoud van deze gezamenlijke tuin.

● We zijn allemaal gewend dat elke gemeente een bibliotheek heeft, maar waarom blijft zo
een uitwisselingsplatform/uitleenplatform bij boeken? Laten we op wijkniveau inzetten
op platformen waar mensen tweedehandsgoederen kunnen uitwisselen: De traditionele
wijkwinkel (supermarkt) kan hier een strategische speler zijn: in plaats van enkel
distributiepunt te zijn voor nieuwe goederen lijken ze erg geschikt om zulke
uitwisselingplatformen te hosten als een degelijk businessmodel uitgedacht wordt, en de
nodige steun geleverd

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons